3 minutes min

NOVÁ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ MCH ISOVER VYHLÁŠENA!

Účastníci soutěže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2014 Edition navrhují školu, která je spojením tradičních prvků s moderními vzdělávacími prostředky při zohlednění stávající situace. Tato škola má sloužit dětem ve věku od 6 do 10 let a její kapacita je 400-600 žáků.

Předmět soutěže

Na základě Kjótského protokolu se více než 140 průmyslových zemí zavázalo, že výrazně sníží emise CO2 a vyjádřilo souhlas s tím, že využívání energeticky úsporných technologií je prioritou při ochraně přírodních zdrojů.

Celkově se stavební sektor podílí 40% na celkové spotřebě energie a emisích CO2 na světě, což vyžaduje nové přístupy k navrhování nových stavebních projektů i renovací.

S tím, jak se svět stále více urbanizuje a města se neustále rozrůstají a jejich hustota osídlení se zvyšuje, zvyšuje se i spotřeba energie a emisí CO2.

V reakci na tento vývoj místní orgány stále častěji požadují pro své nové stavební projekty návrhy, které splňují ty nejvyšší požadavky v oblasti energetické úspornosti a zároveň poskytují co nejvyšší komfort pro své uživatele.

To je i případ města Gaziantep, které se rozhodlo realizovat akční plán na zlepšení ovzduší ve městě Gaziantep, což je iniciativa zaměřená na zkvalitnění životních podmínek občanů s ohledem na udržitelný rozvoj se snahou získat pro město Gaziantep vedoucí pozici v oblasti udržitelného rozvoje v rámci celé
země.

Na základě této strategie se město Gaziantep rozhodlo zahájit přípravu výstavby podle Projektu ECO, který je určen pro cca 200.000 obyvatel. Městská správa rozhodla, že tento projekt by měl zajistit nejen minimalizaci spotřeby energie pro budoucí obyvatele, ale také co nejvyšší stupeň komfortu.
Jedním ze základních požadavků tohoto stavebního projektu je pozornost, která je věnována dětem a jejich vzdělávání.

Účastníci soutěže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2014 Edition navrhují školu, která je spojením tradičních prvků s moderními vzdělávacími prostředky při zohlednění stávající situace. Tato škola má sloužit dětem ve věku od 6 do 10 let a její kapacita je 400-600 žáků.

 

Projektová dokumentace s principy Multi-Komfortního domu je k dispozici u místních poboček ISOVER.

 

Komu je soutěž určena

Soutěž je určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde společnost ISOVER působí.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti bakalářského či magisterského programu. Všichni účastníci musí mít v době vstupu do soutěže status studenta.

Účastníky mohou být jednotlivci i týmy v počtu max. 3 osob. Každý účastník (jednotlivec či tým) smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý účastník (jednotlivec, tým či člen týmu) se může národního kola soutěže zúčastnit pouze v jedné zemi.

 

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER probíhá ve dvou kolech:

 

V prvním kole se jedná o národní soutěž v každé ze zúčastněných zemí, kde budou vybrány tři nejlepší projekty. První, druhé a třetí místo bude oceněno na slavnostním vyhlášení.

Ve druhém kole se tři nejlepší projekty z každé země zúčastní mezinárodního finále. To se uskuteční formou gala večeru (místo bude upřesněno), kam budou účastníci soutěže pozváni spolu se svými vyučujícími. Během večera budou jednotlivé projekty vystaveny k prohlídce a diskuzi. Navíc budou mít autoři projektu možnost během pětiminutové prezentace porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace budou vysílány živě na mezinárodních stránkách soutěže.

Po prezentacích bude následovat rokování poroty a slavnostní předání cen vítězům. Mezinárodní porota poté vyhlásí tři mezinárodní vítěze.