Vzduchotěsnost
3 minutes min

NAVRHOVÁNÍ VĚTRANÝCH VRSTEV

Dříve než projektant začne navrhovat větranou fasádu či šikmou střechu, resp. velikost její větrané vrstvy, je nutné zvážit hlavní faktory, které budou v budoucnu její funkci ovlivňovat. Faktorů je nepřeberné množství, z tohoto množství hraje samozřejmě hlavní roli návrh konstrukce, resp. jejího konstrukční řešení

navrhovani-vetranych-vrstev-isover

 

 

ISOVER - Technická podpora - Ing. Karel Sedláček, Ph. D.

Autor:  Ing. Karel Sedláček, Ph. D.

Vystudoval  ČVUT v Praze, je členem komory ČKAIT a vede technickou podporu divize ISOVER.

Je znalcem v oboru zateplování, nyní se specializuje na konstrukce větraných fasád a šikmých střech.

Faktory ovlivňující rychlost proudění vzduchu větrané mezeře

Konstrukční řešení

na rychlost proudění vzduchu mají významný vliv tyto faktory

výška a tvar průřezu větrané vrstvy

sklon větrané konstrukce

materiál vrchního pláště (barva a struktura)

dimenze nasávacích a odváděcích otvorů, včetně jejich umístění 

Navrhování větraných vrstev ISOVER
Navrhování větraných vrstev ISOVER
navrhovani-vetranych-vrstev-isover
navrhovani-vetranych-vrstev-isover

Samozřejmě je důležité vyzdvihnout i vnější faktory a to především ty, které ovlivňují nejvíce rychlost proudění vzduchu ve větrané vrstvě nezávisle na návrhu samotné konstrukce.

 

Sluneční záření

závisí na:

umístění stavby (zeměpisná délka a šířka)

ročním období (datum a hodina)

24 hodinovém cyklu (den a noc)

orientaci konstrukce ke světovým stranám

% zastínění okolní zástavbou či vegetací

 

Vítr

závisí na:

umístění stavby (nadmořská výška)

morfologii terénu

ochraně před větrem (okolní zástavbě a vegetaci)

navrhovani-vetranych-vrstev-isover

Vliv slunečního záření a větru je z grafu názorně vidět. Jde především o vliv větru (minutové změny v rychlosti proudění - jak nárůst, tak i pokles) a zvýšení rychlosti proudění vzduchu přes den oproti noci (díky vlivu slunečního záření během dne).

Měření se provádělo v neužívané a nezateplené části budovy a díky tomu jsou proto výsledky očištěny od vlivů spojených s užíváním interiéru.

Využití poznatků pro návrh dimenze větrané vrstvy

Na základě poznatků vyplývajících z měření byl sestaven matematický model vycházející z Hagen-Poiseuillova zákona pro obdélníkový průřez a ten byl zahrnut do výpočetního programu pro návrh větrané vrstvy.

navrhovani-vetranych-vrstev-isover

Ukázka výpočtu konkrétního případu

V příkladu vycházím ze zadání, které odpovídá běžným parametrům šikmé střechy, v tomto případě je neměnná velikost odváděcího otvoru v hřebeni střechy.

TABULKA CO CHYBÍ

Jednotlivé veličiny byly doplněny do výpočetního programu a získané výsledky jsou vidět v níže uvedené tabulce. Je jistě potěšující, že dnes často navrhovaná větrací vrstva tl. 40 mm byla dle výpočtu vyhodnocena též jako nejvhodnější pro tento konkrétní případ. Nicméně v případě jiných okrajových podmínek může být ideální velikost větrané vrstvy jiná.

navrhovani-vetranych-vrstev-isover