3 min

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2019

Úkolem 15. mezinárodního ročníku Mezinárodní studentské soutěže Multi-Komfortní dům, je oživení a opětovné spojení oblasti v okolí stanice metra Crescenzago s městem v souladu s vizí #milano2030. Soutěž organizuje společnost Saint-Gobain v úzké spolupráci s městem Milán.

Základní informace o soutěži

Milán vstupuje do nové fáze rozvoje a cílem aktuálně připravovaného plánu města je růst podporující začlenění všech obyvatel ve všech koutech města. Do roku 2030 bude více než 12 000 lidí starších 85 let a mladou generaci bude zastupovat více než 50 000 obyvatel. Město Milán zároveň očekává, že do roku 2030 bude toto město střediskem pro globální síť spojující lidi a místa prostřednictvím nových platforem, přiláká lidi nabízející osobní, profesní i společenské příležitosti, bude více respektovat životní prostředí a podporovat koncept udržitelného růstu při kontinuální obnově v rámci rozvoje města.
​  

Pro více informací si stáhněte zadání soutěže v pdf    

 • Účastníci mají za úkol vytvořit vizi budoucího udržitelného rozvoje oblasti v okolí stanice metra Crescenzago zapojené do městské oblasti a zohlednit přitom regionální kontext daného místa.
 • V rámci tohoto projektu bude třeba renovovat tři stávající budovy a navrhnout novou smíšenou zástavbu včetně obytných a veřejných prostorů a služeb.
 • Projekt musí být inovativní, udržitelný a energetický úsporný a musí splňovat kritéria Multi-Komfortní dům.

 

Navrhované řešení by mělo:

Zahrnovat vizi města Milán pro rok 2030 (#milano2030)

Zapadat do okolí daného místa a rozvinout sousedství

Být cenově dostupné z ekonomického hlediska

Navrhnout řešení pro konstruktivní a udržitelný vývoj komunity v Miláně

Kdo se může zúčastnit

 • Účastníky mohou být studenti architektury, designu a stavebnictví nebo jiných oborů z univerzit v zemích, kde se soutěž pořádá.
 • Soutěž je otevřena pro všechny studenty od 1. do 6. roku studia.
 • Zúčastnit se mohou jednotlivci či až trojčlenné týmy.
 • Student se v jednom ročníku soutěže nemůže zapojit do dvou různých týmů.
 • Každý tým smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt.
 • Jeden tým se nemůže zúčastnit ve dvou různých národních kolech.

 

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž ISOVER o nejlepší Multi-Komfortní dům probíhá ve dvou kolech:

První kolo

 • Národní kola ve všech zemích, kde se soutěž pořádá
 • Seznam zemí, které se zúčastní 15. ročníku této soutěže, lze najít na adrese https://multicomfort.saint-aobain.com
 • Vítězné projekty obdrží ocenění a každý účastník, který splní podmínky, poukázky v hodnotě 2000 Kč.

 

Vítězné projekty z každé země budou pozvány k účasti v mezinárodním kole.

Druhé kolo

 • Do mezinárodního kola bude přizváno maximálně 60 týmů.
 • Z jednotlivých národních kol mohou do mezinárodního kola postoupit maximálně 3 týmy.
 • Během mezinárodního kola budou jednotlivé projekty vystaveny, aby je bylo možno analyzovat a diskutovat o nich.
 • Autoři projektu budou mít navíc možnost během krátké prezentace (5–6 minut) porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace budou živě vysílány na internetu.
 •  Vítěze tří cen mezinárodního kola určí mezinárodní porota.
 • Porota může navíc udělit zvláštní ceny účastníkům, kteří přišli s nevšedními nápady. Proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat.

Registrace do národních kol

(První kolo)

Všechny registrace probíhají online na adrese www.isover-students.com.

Tým, který tak neučiní nebo poskytne neúplné či nepravdivé informace, bude ze soutěže vyloučen.

Termín odevzdání a uzávěrka registrace pro Českou republiku je

 • 5. dubna 2019 do 14:00.

Práce můžete zaslat poštou na pobočku ISOVER v Praze nebo ji odevzdat atriu FSv ČVUT

 • 5. dubna 2018 v čase 13:00 - 14:00.

Veškerá oficiální sdělení o soutěži budou všem účastníkům zaregistrovaným na adrese www.isover-students.com zaslána e-mailem.