3 minutes min

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2018

​Úkolem 14. mezinárodním ročníku studentské soutěže o nejlepší Multi-Komfortní dům, kterou pořádá společnost ISOVER v úzké spolupráci se zástupci města Dubaj a firmou Dubai Properties Group, je vytvoření vize pro rozvoj komunity, v níž žijí zástupci mnoha kultur, která se nachází v Cultural Village v Dubaji.

Studentská soutěž

Základní informace o soutěži

Účastníci mají navrhnout udržitelnou architekturu začleněnou do městského prostoru při respektování kritérií společnosti Saint-Gobain pro Multi-Komfortní dům s ohledem na klimatické podmínky a regionální kontext této lokality.

Návrh by měl být udržitelný, inovativní, originální, kreativní a měl by posunout rozvoj města kupředu.

Vedle samotné stavby musí být zohledněny také sociální a ekonomické aspekty a navržené řešení by mělo této lokalitě vdechnout nový život.

Architektonické pojetí musí být v souladu s okolím dané lokality.

Budou navržena řešení městského intravilánu nejbližšího okolí lokality a parteru.

 

Celkovým cílem úkolu je navrhnout takové řešení, díky kterému bude v budoucnu možné konstruktivně přistoupit k otázce udržitelné komunity v Dubaji.

Pro více informací si stáhněte

Zadání soutěže v PDF

Kdo se může zúčastnit

Účastníky mohou být studenti architektury, designu a stavebnictví nebo jiných oborů z univerzit v zemích, kde se soutěž pořádá.

Soutěž je otevřena pro všechny studenty od 1. do 6. roku studia.

Zúčastnit se mohou jednotlivci či až trojčlenné týmy.

Student se v jednom ročníku soutěže nemůže zapojit do dvou různých týmů.

Každý tým smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt.

Stejný tým se nemůže účastnit dvou různých národních kol nebo národního kola a online kola.

 

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž ISOVER o nejlepší Multi-Komfortní dům probíhá ve dvou kolech:

První kolo

  • Národní kola ve všech zemích, kde se soutěž pořádá
  • Online kolo pro studenty ze zemí, v nichž národní kolo neprobíhá

Vítězné týmy jednotlivých národních kol spolu se třemi vítěznými týmy z online kola budou pozváni k účasti na mezinárodním kole.

Druhé kolo

  • Mezinárodní kolo konané v květnu 2018, kterého se zúčastní všechny vítězné týmy z národních kol a online kola

Registrace do národních kol

(První kolo)

Všechny registrace probíhají online. Tým, který tak neučiní nebo poskytne neúplné či nepravdivé informace, bude ze soutěže vyloučen.

Termín odevzdání a uzávěrka registrace pro Českou republiku

  • 5. dubna 2018 do 14:00.

Práce můžete zaslat poštou na pobočku ISOVER v Praze nebo ji odevzdat atriu FSv ČVUT

  • 5. dubna 2018 v čase 13:00 - 14:00.

Veškerá oficiální sdělení o soutěži budou všem účastníkům zaslána e-mailem.