2 minutes min

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2017

Úkolem 13. ročníku mezinárodní studentské soutěže o nejlepší multikomfortní dům společnosti ISOVER ve spolupráci s odborem výstavby města Madridu je urbanistická obnova čtvrti v oblasti madridské městské části Gran San Blas.

isover-referencni-stavba-multikomfortni-dum-1200x800.jpg

Účastníci mají navrhnout udržitelnou architekturu začleněnou do městského prostoru při respektování kritérií MAD-RE a kritérií společnosti Saint-Gobain pro multikomfortní výstavbu a s ohledem na klimatické podmínky a regionální kontext Madridu. Vedle samotné stavby musí být zváženy a zohledněny také aspekty sociální a ekonomické a navržené řešení by mělo existující městské oblasti vdechnout nový život.

Architektonické pojetí musí být v souladu s okolím dané lokality. Budou navržena řešení městského prostoru nejbližšího okolí lokality.

Komu je soutěž určena

Účastníky mohou být studenti architektury, designu a stavebnictví nebo jiných oborů z univerzit v zemích, kde se soutěž pořádá. Soutěž je otevřena pro všechny studenty od 1. do 6. roku studia. Zúčastnit se mohou jednotlivci či až trojčlenné týmy.

Student se v jednom ročníku soutěže nemůže zapojit do dvou různých týmů. Každý tým smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Stejný tým se nemůže účastnit dvou různých národních kol nebo národního kola a online kola.

 

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž ISOVER o nejlepší Multi-Komfortní dům probíhá ve dvou kolech:

První kolo

  • Národní kola ve všech zemích, kde se soutěž pořádá
  • Online kolo pro studenty ze zemí, v nichž místní kolo neprobíhá

 

Vítězné týmy jednotlivých národních kol spolu se 3 vítěznými týmy z online kola budou pozváni k účasti na mezinárodním kole.

 

Druhé kolo

  • Mezinárodní kolo konané v květnu 2017, kterého se zúčastní všechny vítězné týmy z národních kol a online kola.

Informace o předchozích ročnících soutěže - zadání, fotografie a pod. naleznete na na mezinárodních stránkách soutěže.

Kontakt

Lokální manažer studentské soutěže o nejlepší Multi-Komfortní dům ISOVER:


Karel Sedláček
Telefon +420 606 622 266

KONTAKTOVAT E-MAILEM