3 minutes min

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2016

Úkolem 12. ročníku mezinárodní studentské soutěže o nejlepší Multi-Komfortní dům ISOVER, kterou organizuje společnost ISOVER v úzké spolupráci s oddělením architektury radnice města Brest, je navrhnout rezidenční funkce s ohledem na rozvoj města Brest v Bělorusku.

isover-bydlete-multikomfortne-1200x800.jpg

Předmět soutěže

Na základě Kjótského protokolu se více než 140 průmyslových zemí zavázalo, že výrazně sníží emise CO2, a vyjádřilo souhlas s tím, že využívání energeticky úsporných technologií je prioritou při ochraně přírodních zdrojů.

Stavební sektor se na celkové spotřebě energie a emisích CO2 na světě podílí ze 40 %, což vyžaduje nové přístupy k navrhování nových stavebních projektů i renovací.

S tím, jak se svět stále více urbanizuje, města se neustále rozrůstají a jejich hustota osídlení roste, se zvyšuje i spotřeba energie a emisí CO2.
V reakci na tento vývoj místní orgány na celém světě stále častěji požadují pro své nové stavební projekty návrhy, které splňují ty nejpřísnější požadavky v oblasti energetické úspornosti a zároveň poskytují co nejvyšší komfort pro své uživatele.

Tak je tomu i v běloruském Brestu, který bude v roce 2019 slavit 1 000 let od svého založení.

V rámci nového rozvoje se vedení města Brestu rozhodlo důkladněji prozkoumat možnosti rozvoje udržitelných staveb a definovat budoucí podobu Energeticky efektivního obytného modulu ve městě Brest, který by integroval aspekty energetické účinnosti do procesů územního plánování a rozvoje.

Výzkum je založen na modulárním přístupu. Modulem je strukturní plánovaná jednotka o ploše 15-20 hektarů, jejíž území je po obvodu vymezeno hlavními dopravními tepnami a uvnitř rozčleněno ulicemi. Modul je relativně autonomní součástí struktury města, která zahrnuje rezidenční oblast, občanskou vybavenost, vzdělávací instituce a výrobní závody. V rezidenční oblasti se nachází parkovací prostory (v podzemí); parkování pro návštěvníky je umístěno mimo dvory obytných domů v rámci obvodu modulu. Přízemí se používá především pro veřejné služby.

Úkolem 12. ročníku mezinárodní studentské soutěže o nejlepší Multi-Komfortní dům ISOVER, kterou organizuje společnost ISOVER v úzké spolupráci s oddělením architektury radnice města Brest, je navrhnout rezidenční funkce s ohledem na rozvoj města Brest v Bělorusku.

Účastníci musí navrhnout udržitelnou architekturu odpovídající přístupu Energeticky efektivního obytného modulu ve městě Brest, který bude integrován do městského prostoru s ohledem na kritéria Multi-Komfortního domu společnosti Saint-Gobain a na specifické povětrnostní podmínky a regionální kontext města Brest.

Komu je soutěž určena

Účastníky mohou být studenti architektury, designu a stavebnictví nebo jiných oborů z univerzit v zemích, kde se soutěž pořádá. Soutěž je otevřena pro všechny studenty od 1. do 6. roku studia. Zúčastnit se mohou jednotlivci či až trojčlenné týmy. Student se v jednom ročníku soutěže nemůže zapojit do dvou různých týmů. Každý tým smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Stejný tým se nemůže účastnit dvou různých národních kol nebo národního kola a online kola.

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž ISOVER o nejlepší Multi-Komfortní dům probíhá ve dvou kolech:

První kolo

  • Národní kola ve všech zemích, kde se soutěž pořádá
  • Online kolo pro studenty ze zemí, v nichž místní kolo neprobíhá
  • Vítězné týmy jednotlivých národních kol spolu se 3 vítěznými týmy z online kola budou pozváni k účasti na mezinárodním kole.

Druhé kolo

  • Mezinárodní kolo konané v květnu 2016, kterého se zúčastní všechny vítězné týmy z národních kol a online kola.

Kontakt:

Lokální manažer studentské soutěže o nejlepší Multi-Komfortní dům ISOVER:


Karel Sedláček
Telefon +420 606 622 266

Kontaktovat emailem

 

 

 

Informace o předchozích ročnících soutěže - zadání, fotografie a pod. naleznete na na mezinárodních stránkách soutěže.