4 minutes min

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2015

Účastníci budou muset vytvořit udržitelný architektonický návrh v souladu s tématem Future Energy, který bude integrován do nového městského prostoru, bude respektovat Multi-Komfortní kritéria společnosti Saint-Gobain a zohlední extrémní klimatické podmínky Astany i regionální kontext.

Předmět soutěže

Na základě Kjótského protokolu se více než 140 průmyslových zemí zavázalo, že výrazně sníží emise CO2, a vyjádřilo souhlas s tím, že využívání energeticky úsporných technologií je prioritou při ochraně přírodních zdrojů.

Celkově se stavební sektor podílí 40% na celkové spotřebě energie a emisích CO2 na světě, což vyžaduje nové přístupy k navrhování nových stavebních projektů i renovací.

S tím, jak se svět stále více urbanizuje, města se neustále rozrůstají a jejich hustota osídlení roste, se zvyšuje i spotřeba energie a emisí CO2.

V reakci na tento vývoj místní orgány na celém světě stále častěji požadují pro své nové stavební projekty návrhy, které splňují ty nejpřísnější požadavky v oblasti energetické úspornosti a zároveň poskytují co nejvyšší komfort pro své uživatele.

Úřady v kazašské Astaně se rozhodly blíže prozkoumat možnosti udržitelných staveb.

V roce 2017 tedy Astana zorganizuje mezinárodní výstavu Expo Astana 2017 Future Energy. Tato akce je koncipována jako rozsáhlý, ucelený projekt, který se energetice věnuje z několika úhlů. Tuto oblast tak lze analyzovat jako určující faktor pro fungování společnosti a pro každodenní život.

Future Energy má jasný cíl: prozkoumat strategie, programy a technologie usilující o rozvoj udržitelných energií, podpořit energetickou bezpečnost a efektivitu, podnítit využívání obnovitelné energie a seznámit návštěvníky s jejich zásadní, aktivní rolí v navrhování a provádění plánu energeticky efektivní produkce a spotřeby.

Úkolem 11. mezinárodní studentské soutěže o nejlepší Multi-Komfortní dům, kterou společnost ISOVER připravila v úzké spolupráci s oddělením architektury národního podniku Astana EXPO-2017, je navrhnout rezidenční budovy v kazašské Astaně. Budovy vyrostou po mezinárodní výstavě EXPO-2017 v oblasti k tomu určené.

Účastníci budou muset vytvořit udržitelný architektonický návrh v souladu s tématem Future Energy, který bude integrován do nového městského prostoru, bude respektovat Multi-Komfortní kritéria společnosti Saint-Gobain a zohlední extrémní klimatické podmínky Astany i regionální kontext. 

 

Komu je soutěž určena

Soutěž je určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde společnost ISOVER působí.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti bakalářského či magisterského programu. Všichni účastníci musí mít v době vstupu do soutěže status studenta.

Účastníky mohou být jednotlivci i týmy v počtu max. 3 osob. Každý účastník (jednotlivec či tým) smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý účastník (jednotlivec, tým či člen týmu) se může národního kola soutěže zúčastnit pouze v jedné zemi.

 

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER probíhá ve dvou kolech:

 

V prvním kole se jedná o národní soutěž v každé ze zúčastněných zemí, kde budou vybrány tři nejlepší projekty. První, druhé a třetí místo bude oceněno na slavnostním vyhlášení.

Ve druhém kole se tři nejlepší projekty z každé země zúčastní mezinárodního finále. To se uskuteční formou gala večeru (místo bude upřesněno), kam budou účastníci soutěže pozváni spolu se svými vyučujícími. Během večera budou jednotlivé projekty vystaveny k prohlídce a diskuzi. Navíc budou mít autoři projektu možnost během pětiminutové prezentace porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace budou vysílány živě na mezinárodních stránkách soutěže.

Po prezentacích bude následovat rokování poroty a slavnostní předání cen vítězům. Mezinárodní porota poté vyhlásí tři mezinárodní vítěze.

 

Soutěž již byla ukončena!

V českém národním kole se umístily soutěžní projekty těchto tří soutěžních týmů:

 

Výsledky

1. Martin Stark, Josef Hoffmann
2. Zuzana Zelingerová, Jakub Med, Barbora Medová 
3. Michaela Záhorovská, Roman Belov


Všichni tito studenti postoupili do mezinárodního kola, které se bude konat v květnu v hlavním městě Kazachstánu, Astaně.

Gratulujeme!

Informace o předchozích ročnících soutěže - zadání, fotografie a pod. naleznete na na mezinárodních stránkách soutěže.