3 minutes min

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2013

Novým předmětem soutěže je návrh budoucího rozvoje oblasti města Mannheim v Německu.

Zeleň

Předmět soutěže

Kvůli současnému hospodářskému tlaku nejsou města schopna rozvíjet se tak jako dříve. Záměrem zadání je proto aktivně se podílet na utváření budoucího rozvoje oblasti města Mannheim v Německu.

Projektová dokumentace s principy Multi-Komfortního domu je k dispozici u místních poboček ISOVER.

 

Komu je soutěž určena

Soutěž je určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde společnost ISOVER působí.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti bakalářského či magisterského programu. Všichni účastníci musí mít v době vstupu do soutěže status studenta.

Účastníky mohou být jednotlivci i týmy v počtu max. 3 osob. Každý účastník (jednotlivec či tým) smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý účastník (jednotlivec, tým či člen týmu) se může národního kola soutěže zúčastnit pouze v jedné zemi.

 

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER probíhá ve dvou kolech:

 

 V prvním kole se jedná o národní soutěž v každé ze zúčastněných zemí, kde budou vybrány tři nejlepší projekty. První, druhé a třetí místo bude oceněno na slavnostním vyhlášení.

Ve druhém kole se tři nejlepší projekty z každé země zúčastní mezinárodního finále. To se uskuteční formou gala večeru v Bělehradě (Srbsko), kam budou účastníci soutěže pozváni spolu se svými vyučujícími. Během večera budou jednotlivé projekty vystaveny k prohlídce a diskuzi. Navíc budou mít autoři projektu možnost během pětiminutové prezentace porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace budou vysílány živě na mezinárodních stránkách soutěže.

Po prezentacích bude následovat rokování poroty a slavnostní předání cen vítězům. Mezinárodní porota poté vyhlásí tři mezinárodní vítěze.

 

Soutěž již byla ukončena!

VÝSLEDKY

V národním kole se na prvních třech místech umístili tito soutěžící:
1. Ivona Klimošová, (ČVUT - FSV)
2. Petr Květoň, (ČVUT - FSV)
3. Jan Havelka, (ČVUT - FSV)

Všichni tři studenti postoupili do mezinárodního kola, které se konalo letos v květnu v srbském Bělehradě. Ve velké konkurenci soutěžících z dalších dvaceti států, tedy šedesáti soutěžních týmů bylo rozdáno osm ocenění - speciální cenu poroty získaly týmy ze Srbska, dva týmy z Estonska, dále týmy z Běloruska a Finska. Na třetím místě se umístil tým z Polska, druhé místo získal ukrajinský tým a vítězem se stal tým slovinských studentů. Vítězný tým navíc kromě finanční odměny, kterou získávali všichni ocenění, dostal možnost měsíční stáže v atelieru jednoho z porotců soutěže, pana architekta Rolanda Matziga v Mannheimu.

 

Vítězům gratulujeme!