3 minutes min

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2012

Předmětem této soutěže je návrh udržitelného společenství v rámci programu obnovy oblasti Trent Basin v britském Nottinghamu.

Sídliště

Předmět soutěže

Předmětem této soutěže je návrh udržitelného společenství v rámci programu obnovy oblasti Trent Basin v britském Nottinghamu.

Projekt vyžaduje návrh rozvoje dlouhodobě udržitelného sídliště s ubytováním pro 12-15 rodin a základními službami zajišťujícími efektivní pracovní život i využití volného času. Dále musí rozvinout vizi obnovy širšího okolí, kterého je sídliště součástí a kde by mělo pro vybudování infrastruktury, kanceláří a zařízení pro odpočinek a rekreaci být využito existujících budov, a zajistit efektivní integraci se zbytkem města. To vše s cílem prozkoumat nové paradigma dlouhodobě udržitelné postindustriální obnovy.

Projektová dokumentace s principy Multi-Komfortního domu je k dispozici u místních poboček ISOVER, CertainTeed a Izocam.

 

Komu je soutěž určena

Soutěž je určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde společnosti ISOVER, CertainTeed a Izocam působí.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti bakalářského či magisterského programu. Všichni účastníci musí mít v době vstupu do soutěže status studenta.

Účastníky mohou být jednotlivci i týmy v počtu max. 3 osob. Každý účastník (jednotlivec či tým) smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý účastník (jednotlivec, tým či člen týmu) se může národního kola soutěže zúčastnit pouze v jedné zemi.

 

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER probíhá ve dvou kolech:

 

V prvním kole se jedná o národní soutěž v každé ze zúčastněných zemí, kde budou vybrány tři nejlepší projekty. První, druhé a třetí místo bude oceněno na slavnostním vyhlášení.

Ve druhém kole se tři nejlepší projekty z každé země zúčastní mezinárodního finále. To se uskuteční formou gala večeru v Bratislavě (Slovensko), na nějž budou účastníci soutěže pozváni spolu se svými vyučujícími. Během večera budou jednotlivé projekty vystaveny k prohlídce a diskuzi. Navíc budou mít autoři projektu možnost během pětiminutové prezentace porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace budou vysílány živě na mezinárodních stránkách soutěže.

Po prezentacích bude následovat rokování poroty a slavnostní předání cen vítězům. Mezinárodní porota poté vyhlásí tři mezinárodní vítěze.

 

Soutěž již byla ukončena!

Tyto tři vítězné týmy postoupily do mezinárodního finále, které se letos konalo v květnu v Bratislavě:
1. Kateřina Blahutová, Veronika Kommová, FA ČVUT
2. Zuzana Čabalová, Lucie Jarolímová, FSV - ČVUT
3. Jan Hora ,TUL - Liberec

V mezinárodním finále byly uděleny kromě hlavních cen i dvě speciální ceny poroty, a to bulharskému (Zornitsa Petrova, Georgi Grozdanov, Ivailo Alexandrov) a polskému týmu (Agnieszka Wieczorek, Piotr Juzwa).

 

Výsledky

Hlavní cenu získal tým ze Srbska (Tamara Kuljanin, Nemanja Kocic), na druhém místě se umístil běloruský soutěžící (Andrayuk Andrey) a na třetím místě skončili soutěžící z Litvy (Aušra Lekauskaitė, Mėta Šalūgaitė). Výherci hlavních cen získali 1500 EUR, 1 000 EUR a 750 EUR.

 

Výhercům gratulujeme!