4 minutes min

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2011

Předmětem této soutěže je návrh výškové stavby ve čtvrti Greenwich v New Yorku.

Výškové budovy

Předmět soutěže

S rozšiřující se zástavbou rostou celosvětově také města a zároveň se zvyšuje i jejich hustota zalidnění. Jedním z těchto důsledků je i vznik multifunkčních staveb, kde značná část dění se odehrává uvnitř stavby a silniční komunikace slouží jen k základním potřebám. Díky propojení komunikací jsou tyto stavby spojeny jak s lokálními tak i s regionálními celky. Místo života v ulicích se tato místa stávají malým městem uvnitř stavby. Jižní Greenwich je částí New Yorku s hustou sítí městské hromadné dopravy, obsahující obytnou i komerční část, proto by tato oblast mohla mít z výstavby takové to stavby značný prospěch.

Jistě stojí za povšimnutí že stavební odvětví spotřebovává více než 30% z celkové energie a znečišťuje tím i atmosféru emisemi CO2. V New Yorku je toto procento díky hustotě zalidnění ještě mnohem vyšší. Navíc energie potřebná na stavební práce spotřebovává až 70% veškeré energie. Přesné číslo se liší v každé zemi ale trend je zcela zřejmý.

Se statisíci metrůčtverečních z certifikovaných LEED staveb (energeticky úsporná budova šetrná k životnímu prostředí) jejichž součástí jsou potrubní rozvody, excelentní pěší zóny a vysoká dopravní obslužnost má Dolní Manhattan silné zelené ambice. Hustota a rozmanitost významného potenciálu v Jižním Greenwich nabízí vzácnou příležitost experimentovat s trvale udržitelným řešením na rozsáhlé ploše. V požadavku vyváženosti křivek nové 
výškové stavby by se měla nová stavba stát ukázkovou stavbou inspirující k nové úrovni stavění trvale udržitelných staveb v Greenwich i v centrální obchodní části Dolního Manhattanu.

Předmětem soutěže je tvůrčí přístup ke konceptu energeticky úsporné stavby pro výškové budovy. Cílem je navrhnout výškovou víceúčelovou stavbu s ohledem na požadavky Multi-Komfortního domu s využitím prvků pasivních staveb.

 

Komu je soutěž určena

Soutěž je určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde společnosti ISOVER, CertainTeed a Izocam působí.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti bakalářského či magisterského programu. Všichni účastníci musí mít v době vstupu do soutěže status studenta.

Účastníky mohou být jednotlivci i týmy v počtu max. 3 osob. Každý účastník (jednotlivec či tým) smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý účastník (jednotlivec, tým či člen týmu) se může národního kola soutěže zúčastnit pouze v jedné zemi.

 

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER probíhá ve dvou kolech:

 

V prvním kole se jedná o národní soutěž v každé ze zúčastněných zemí, kde budou vybrány tři nejlepší projekty. První, druhé a třetí místo bude oceněno na slavnostním vyhlášení.

Ve druhém kole se tři nejlepší projekty z každé země zúčastní mezinárodního finále. To se uskuteční formou gala večeru v Praze, na nějž budou účastníci soutěže pozváni spolu se svými vyučujícími. Během večera budou jednotlivé projekty vystaveny k prohlídce a diskuzi. Navíc budou mít autoři projektu možnost během pětiminutové prezentace porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace budou vysílány živě na mezinárodních stránkách soutěže.

Po prezentacích bude následovat rokování poroty a slavnostní předání cen vítězům. Mezinárodní porota poté vyhlásí tři mezinárodní vítěze.

 

Soutěž již byla ukončena!

Tyto tři vítězné týmy postupují do mezinárodního finále, které se konalo v květnu v Praze:

1. Kateřina Blahutová, Veronika Kommová, FA ČVUT
2. Marek Kolář, Michal Matika, FSV ČVUT
3. Michal Babák, Lenka Aligerová, Pavlína Šviráková, FSV ČVUT

Prohlédněte si fotky z vyhlášení vítězů na ČVUT v Praze.

Mezinárodního finálového kola se účastnilo na 170 studentů z 19 států Evropy, Asie a Ameriky. Své práce prezentovali studenti z Rakouska, Chorvatska, Běloruska, Estonska, Finska, Španělska, Bulharska, Kazachstánu, Německa, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Turecka, Velké Británie, USA a samozřejmě také talentovaní studenti České republiky.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na slavnostním předávání cen v pátek 20. 5. 2011. Hlavní výhra putovala na Slovensko. První tři pozice obsadili tito vítězní soutěžící:

 

Výsledky

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na slavnostním předávání cen v pátek 20. 5. 2011. Hlavní výhra putovala na Slovensko. První tři pozice obsadili tito vítězní soutěžící:


1. místo

Marian Lucký, Slovensko


2. místo

Ankur Modi, Suruchi Modi, Chuyu Qiu, Velká Británie


3. místo

Erick Fernández Ávalos, Nara Martins Telles, Španělsko

Tým českých studentek, reprezentovaný Kateřitonu Blahutovou a Veronikou Kommovou, který se v národním kole umístil na prvním místě, získal v mezinárodním kole společně s týmy z Turecka, Finska a USA zvláštní cenu poroty.

 

Vítězům gratulujeme!