3 minutes min

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2010

Předmětem této soutěže je návrh renovace a revitalizace starého skladiště v Paříži.

Soutěž

Předmět soutěže

Stavební sektor spotřebovává přes 30% celkově spotřebované energie a vypouští do atmosféry s tím související emise CO2. Konkrétní hodnoty se liší v každé zemi, ale trend je všude stejný. Také v každé zemi je velké procento staveb postavených před rokem 1970. Tyto stavby je třeba renovovat v souladu s dnešními požadavky. Někdy je nutné změnit i účel stavby, ke kterému původně sloužila.

Nové generace architektů a projektantů musí být proto připravena si s touto problematikou poradit. Z tohoto důvodu jsme vybrali pro ročník 2010 studentské soutěže v návrhu Multi-komfortního domu ISOVER právě renovaci staré stavby. Předmětem soutěže je tvůrčí přístup ke konceptu energeticky úsporných staveb a to na úrovni pasivní stavby. Cílem je renovovat existující průmyslovou stavbu starého skladiště v Paříži dle požadavků kladených na Multi-komfortní dům. Renovace stavby by také měla být k novému oživení této lokality. Není zde žádné omezení budoucího využití či funkce této budovy.

 

Komu je soutěž určena

Soutěž je určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde společnosti ISOVER, CertainTeed a Izocam působí.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti bakalářského či magisterského programu. Všichni účastníci musí mít v době vstupu do soutěže status studenta.

Účastníky mohou být jednotlivci i týmy v počtu max. 3 osob. Každý účastník (jednotlivec či tým) smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý účastník (jednotlivec, tým či člen týmu) se může národního kola soutěže zúčastnit pouze v jedné zemi.

 

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER probíhá ve dvou kolech:

 

V prvním kole se jedná o národní soutěž v každé ze zúčastněných zemí, kde budou vybrány tři nejlepší projekty. První, druhé a třetí místo bude oceněno na slavnostním vyhlášení.

Ve druhém kole se tři nejlepší projekty z každé země zúčastní mezinárodního finále. To se uskuteční formou gala večeru (v Innsbucku, Rakousko), na nějž budou účastníci soutěže pozváni spolu se svými vyučujícími. Během večera budou jednotlivé projekty vystaveny k prohlídce a diskuzi. Navíc budou mít autoři projektu možnost během pětiminutové prezentace porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace budou vysílány živě na mezinárodních stránkách soutěže.

Po prezentacích bude následovat rokování poroty a slavnostní předání cen vítězům. Mezinárodní porota poté vyhlásí tři mezinárodní vítěze.

 

Soutěž již byla ukončena!

Do Mezinárodní studentské soutěže Multi-Komfortní dům Isover se letos přihlásili studenti z osmnácti zemí světa. V letošním ročníku bylo úkolem soutěžících navrhnout renovaci starého skladiště v Paříži.

Evropské finále studentské soutěže Multi-Komfortní dům Isover se konalo 19. - 20.5. 2010 v Rakousku:

 

Výsledky

1. místo

Kunz Jürgen, Rakousko 

 

2. místo

Niko Mahönen, Juha Matti Märsy, Finsko

 

3. místo

Jelena Radonjič, Milutin Lijuš, Alexandar Hrib (Srbsko)

Elisabeth Schulz, Tim Reckhaus (Německo)

Zvláštní ocenění za technické zpracování

  • Matuš Podskalicky a Jan Miškov (Slovensko)
  • Theresa Köhler, Barbara Vierthaler (Rakousko)

Vítězům gratulujeme!    

mezinarodni_studentska_soutez_2010_isover