2 minutes min

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2009

Předmětem této soutěže je návrh kancelářské budovy.

isover-kancelar-notebook-mobil

Předmět soutěže

Předmětem této soutěže je návrh kancelářské budovy.

Cílem je navrhnout kancelářskou budovu s využitím technologie multi-komfortních domů ISOVER, přičemž výběr lokality není nijak omezen. Plánovaná kancelářská budova by měla sloužit jako nové sídlo společnosti Saint-Gobain Isover.

Projektová dokumentace s principy Multi-Komfortního domu je k dispozici u místních poboček ISOVER, CertainTeed a Izocam.

 

Komu je soutěž určena

Soutěž je určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde společnosti ISOVER, CertainTeed a Izocam působí.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti bakalářského či magisterského programu. Všichni účastníci musí mít v době vstupu do soutěže status studenta.

Účastníky mohou být jednotlivci i týmy v počtu max. 3 osob. Každý účastník (jednotlivec či tým) smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý účastník (jednotlivec, tým či člen týmu) se může národního kola soutěže zúčastnit pouze v jedné zemi.

 

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER probíhá ve dvou kolech:

 

V prvním kole se jedná o národní soutěž v každé ze zúčastněných zemí, kde budou vybrány tři nejlepší projekty. První, druhé a třetí místo bude oceněno na slavnostním vyhlášení.

Ve druhém kole se tři nejlepší projekty z každé země zúčastní mezinárodního finále. To se uskuteční formou gala večeru v Lublani (Slovinsko), na nějž budou účastníci soutěže pozváni spolu se svými vyučujícími. Během večera budou jednotlivé projekty vystaveny k prohlídce a diskuzi. Navíc budou mít autoři projektu možnost během pětiminutové prezentace porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace budou vysílány živě na mezinárodních stránkách soutěže.

Po prezentacích bude následovat rokování poroty a slavnostní předání cen vítězům. Mezinárodní porota poté vyhlásí tři mezinárodní vítěze.

Výsledky

 

Vítězové českého kola:

1. Roman Moravec

2. Petr Kvasnička

3. Petr Zifčák

 

Mezinárodní kolo:

1. Robert Loffler, Vladimír Hain (Slovensko)

2. Veselin Veselinov (Bulharsko)

3. Marta Martinez, Enric Navaro, Josep Alcover (Španělsko)

 

Britský, chorvatský a rumunský tým dále získal speciální cenu poroty.

 

Vítězům gratulujeme!