Požární odolnost
5 minutes min

LEHKÉ POŽÁRNĚ ODOLNÉ STŘECHY ISOVER

Požární odolnost plochých střech na trapézovém plechu není překvapivě stará záležitost. Dnes si již těžko dokážeme představit, že ještě před rokem 2002 se lehké střešní pláště tohoto typu nad obchodními centry a výrobními halami navrhovaly bez požární odolnosti. V současnosti se běžně navrhují s požární odolností REI 15 a REI 30 DP1, u speciálních staveb se zvýšenými požárními nároky dokonce s požární odolností REI 45 a REI 60 DP1.

isover-lehke-pozarne-odolne-strechy-aplikace
Technická podpora Pavel Rydlo

 

Autor: Ing. Pavel Rydlo, Manažer technické podpory

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

Lehké pláště na trapézovém plechu - ekonomické a bezpečné řešení

Posledních dvacet let ve výstavbě halových objektů tj. zejména obchodních a logistických center, výrobních a skladovacích hal apod. má v oblasti střešních konstrukcí jasného vítěze - lehký střešní plášť na trapézovém plechu. Na trapézový plech je umístěna parotěsnicí vrstva (folie, asfaltový pás), dále pak tepelně izolační souvrství (dle konkrétních požadavků MW, EPS, PIR) a nakonec souvrství hydroizolační. Jako hydroizolace se používají zejména hydroizolační fólie, výjimečně asfaltové pásy. Rychlost, jednoduchost a celkové ekonomické řešení tohoto pláště jsou nejdůležitějšími faktory pro jeho rozšířenost nejen na našem trhu. 

Požární odolnost REI 15 - REI 60 

V roce 2002 se začíná zkoušet u lehkých plášťů také jejich požární odolnost. Zajímavostí je, že první dvě zkoušky byly zcela nezávisle na sobě připraveny jak s minerální tepelnou izolací, tak ve verzi s kombinovanou izolací EPS+MW. V roce 2002 se také podařilo obě uvedené varianty úspěšně odzkoušet na tehdy vynikající výsledek REI 15.

Lehké požárně odolné střechy ISOVER s MW, EPS a PIR

Společnost SGCP divize ISOVER patří v současnosti k lídrům v oblasti požárně odolných lehkých střešních plášťů.

Za poslední léta investovala nemalé prostředky do požárních zkoušek a v současnosti nabízí nejširší nabídku řešení pro zajištění požární odolnosti REI 15 - REI 60 DP1. Protože společnost ISOVER v současnosti nabízí kompletní portfolio tepelných izolací, logicky s výhodou využívá tuto skutečnost také pro lehké střešní pláště.

 

V současné rozšířené nabídce ISOVER naleznete tyto systémové lehké střešní pláště:

TOP ROOF

(s minerální tepelnou izolací pro REI 15 - REI 60 DP1)

COMBI ROOF 15M

(s kombinovanou tepelnou izolací MW+EPS pro REI 15 DP1)

COMBI ROOF 15M-i

(s kombinovanou tepelnou izolací MW+EPS pro REI 15 DP1)

COMBI ROOF 30M

(s kombinovanou tepelnou izolací MW+EPS pro REI 30 DP1)

COMBI ROOF 30M-i

(s kombinovanou tepelnou izolací MW+EPS pro REI 30 DP1)

COMBI PIR

(s kombinovanou tepelnou izolací MW+PIR pro REI 30 DP1)

Jednotlivé systémy se liší jak požární odolností, tak materiálovou skladbou ve vazbě zejména na pevnost v tlaku a součinitel tepelné vodivosti jednotlivých materiálů.

Hlavní výhody lehkých požárně odolných střech ISOVER

Požární odolnost REI 15 - REI 60 pro velké rozpony (běžně 6m a více).

Variantní řešení pro zajištění různorodých požadavků na požární odolnost, požární pás, nešíření požáru apod.

Využití široké nabídky izolantů - MW, EPS, PIR

Ekonomická výhodnost.

Minimální hmotnost střešního pláště.

Jednoduchá montáž, vysoká spolehlivost.

Universální použití pro hydroizolační folie i asfaltové pásy.

Požární odolnost REI 15 - REI 60 pro velké rozpony

(běžně 6m a více)

Variantní řešení pro zajištění různorodých požadavků na požární odolnost, požární pás, nešíření požáru apod.

Využití široké nabídky izolantů - MW, EPS, PIR

Ekonomická výhodnost

Minimální hmotnost střešního pláště

Jednoduchá montáž, vysoká spolehlivost

Universální použití pro hydroizolační folie i asfaltové pásy

Příklady skladeb lehkých požárně odolných střech ISOVER Top Roof, COMBI ROOF 30M, a COMBI PIR

Lehký požárně odolný plášť TOP ROOF

požární odolnost REI 15 - REI 60 DP1*

Hydroizolační souvrství B ROOF(t3)

Dvouvrstvá izolace ISOVER MW

(s posunem spár v obou směrech)

Parozábrana

(max. tl. 2mm, max. výhřevnost 15MJ/m2) 

Nosný trapézový plech

(dle statických požadavků)


Lehký požárně odolný plášť SG COMBI ROOF 30M

požární odolnost REI 30 DP1*

Hydroizolační souvrství B ROOF(t3)

ISOVER EPS

ISOVER MW tl. 2x30mm

(s posunem spár v obou směrech)

Parozábrana

(max. tl. 2mm, max. výhřevnost 15MJ/m2) 

Nosný trapézový plech

(dle statických požadavků)


Lehký požárně odolný plášť COMBI PIR

požární odolnost REI 30 DP1*

Hydroizolační souvrství B ROOF(t3)

PIR deska

ISOVER MW tl. 2x30mm

(s posunem spár v obou směrech)

Parozábrana

(max. tl. 2mm, max. výhřevnost 15MJ/m2) 

Nosný trapézový plech

(dle statických požadavků)

 

* Pro splnění uvedené požární odolnosti je třeba splnit další požadavky uvedené v příslušné požární klasifikaci. Podrobné informace o statice, parametrech a minimálních tloušťkách izolantů, splnění teploty max. 110oC na povrchu MW pod EPS apod. Vám poskytneme na základě dalšího jednání.

Minerální izolace vždy ve dvou vrstvách s posunem spár v obou směrech!

Jednou z důležitých podmínek pro zajištění požární bezpečnosti lehkých střech na trapézovém plechu je použití nejméně dvou vrstev nehořlavé minerální izolace se vzájemným posunem spár v obou směrech.

Jednovrstvé provedení tepelné izolace je zcela nepřípustné. Při mimořádné situaci požáru dochází k velkým průhybům konstrukce a souvisejícímu rozevírání spár mezi deskami. Těmito požárními mosty by v případě použití jednovrstvé minerální izolace došlo k průniku požáru až k hořlavé hydroizolaci. Použití dvouvrstvé izolace z MW s posunem spár pro konstrukce druhu DP1 vyžaduje také kmenová ČSN 73 0810.

Ujištění o požární odolnosti

Pro každou konkrétní stavbu vydává společnost ISOVER tzv. Ujištění o požární odolnosti, které dokládá použití schválených materiálů v příslušném systému. Toto Ujištění se stává součástí dokumentace ke kolaudaci.