Tepelná izolace
2 minutes min

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

V podmínkách České republiky se jedná o nejpoužívanější způsobem zateplení objektů. Tato technologie umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet sendvičové stěny vynikajících parametrů. 

Kontaktní zateplovací systémy ISOVER

Výhodnost kontaktního zateplování spočívá také v tom, že jeho předností lze rychle a účinně využít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí (dodatečného zateplování). Doplněním kvalitní tepelné izolace z minerální vlny či EPS ke stávající stěně tak investor získává mimořádně účinnou konstrukci se souvislou tepelnou izolací.

 

Kontaktní zateplení se používá zejména u rodinných domů, ale i na ostatních objektech.

Kontaktní zateplovací systémy ISOVER

Výhody kontaktního zateplení

Tradiční způsob dobře známého zateplení.

Souvislé zateplení bez tepelných mostů.

Levnější varianta než větrané systémy.

Kontaktní zateplovací systém je možné provést z vnější i vnitřní strany stěny. Pokud je ale možnost provést zateplení z vnější strany, měli bychom to využít. Zateplení z vnitřní strany je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu.

Vnější zateplení objektu

 

Vnější zateplovací systém je celistvý po celé ploše fasády, čímž dochází k eliminaci tepelných mostů. Chrání celý objekt, před teplotními výkyvy vnějšího prostředí, v zimě nedochází k prochlazení konstrukce a v létě se nepřehřívá. Navíc tento způsob zateplení umožňuje zachovat výhody tepelné akumulace zdiva, což výrazně přispívá k zajištění tepelné pohody v interiéru.

Kontaktní zateplovací systémy ISOVER

Zateplení na zateplení

Speciální kapitolou jsou potom kontaktní zateplovací systémy, kde se nezatepluje na stěnu, ale na stávající izolaci. V minulosti provedené „tenké“ zateplení o tloušťce cca 5-8 cm není nutné ve většině případů demontovat.

Musí se ale vždy udělat odborný průzkum, který zhodnotí stav izolantu a omítek, a také statické možnosti zateplované stěny.

 

Nové zateplení by mělo respektovat všechny současné požadavky z oblasti tepelné, ale hlavně také z oblasti požární ochrany.

 

Více bude toto téma rozebráno v kapitole Realizace.

Vnitřní zateplení objektu

Tento způsob zateplování se většinou používá tam, kde nelze vnější zateplovací systém provést (především památkově chráněné objekty).

Návrh vnitřního zateplení je vždy rizikovou záležitostí a je třeba jej přenechat kvalifikovaným odborníkům, jinak může docházet například k vysoké kondenzaci jak uvnitř stěn, tak i na povrchu navazujících detailů s možností vzniku plísní, nebo dokonce destrukce např. dřevěných stropů.

Kontaktní zateplovací systémy ISOVER

Dalším neduhem jsou potom tepelné mosty způsobené přerušením izolace vodorovnou konstrukcí. Tepelným mostům se můžeme částečně vyhnout přidáním izolace na strop a do podlahy, jak je vidět na výše uvedeném schématu.

Kontaktní zateplovací systémy ISOVER