Kalkulačka hmoždinek ETICS nově s Isover Twinner

Vyzkoušejte aktualizovanou kalkulačku pro výpočet potřebného počtu hmoždinek ETICS i jejich umístění na fasádě.

ETICS - kalkulačka

 

Tento kalkulátor navrhuje počet hmoždinek v ETICS podrobným výpočtem dle ČSN 73 2902:2011 na základě zvolených charakteristik objektu, tepelněizolačního materiálu a typu hmoždinky.
Program obsahuje izolanty z minerální izolace (MW), polystyrenu (EPS) i jejich kombinaci s názvem ISOVER Twinner.

Za správnost zadání a využití hodnot z tohoto kalkulátoru je plně odpovědná osoba, která ho používá, proto pro vystavení protokolu je nutná registrace. Pro orientační výpočet bez možnosti tisku protokolu slouží i základní verze bez nutnosti registrace.

Základní verze

Pouze orientační výpočet.

Nelze tisknout protokol.

Není nutná registrace.

Plná verze

Možnost ověřeného výpočtu.

Vytisknutí protokolu.

Zdarma a bez dalších závazků. Nutná je pouze registrace.

Za správnost zadání a využití hodnot z tohoto kalkulátoru je plně odpovědná osoba, která ho používá, proto pro vystavení protokolu je nutná registrace.

Kontaktní informace

František Fajt

Tel: +420 602 444 832

E-mail: frantisek.fajt@saint-gobain.com

 

Kontaktovat e-mailem

Registrujte se k plné verzi kalkulačky ETICS
Jméno

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web, rezervační službu.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil druhý souhlas se zpracováním osobních údjaů pro marketingové účely.

CAPTCHA