1 min

KALKULAČKA HMOŽDINEK ETICS

V roce 2019 aktualizoval Cech pro zateplování budov (CZB), ve spolupráci s dalšími firmami, včetně ISOVERU, kalkulačku pro výpočet potřebného počtu hmoždinek i jejich umístění na fasádě.

isover-kalkulacka-1200x800.jpg

Tento kalkulátor navrhuje počet hmoždinek v ETICS podrobným výpočtem dle ČSN 73 2902:2011 na základě zvolených charakteristik objektu, tepelněizolačního materiálu a typu hmoždinky.
Program obsahuje izolanty z minerální izolace (MW), polystyrenu (EPS) a v budoucnu i jejich kombinaci s názvem ISOVER Twinner.


Za správnost zadání a využití hodnot z tohoto kalkulátoru je plně odpovědná osoba, která ho používá, proto pro vystavení protokolu je nutná registrace. Pro orientační výpočet bez možnosti tisku protokolu slouží i základní verze bez nutnosti registrace.

Základní verze

Pouze orientační výpočet

Nelze tisknout protokol

Plná verze

Možnost ověřeného výpočtu

Vytisknutí protokolu

Zdarma a bez dalších závazků. Nutná je pouze registrace (viz níže)

Za správnost zadání a využití hodnot z tohoto kalkulátoru je plně odpovědná osoba, která ho používá, proto pro vystavení protokolu je nutná registrace.

Kontaktní informace

František Fajt

Tel: +420 602 444 832

Kontaktovat e-mailem