5 minutes min

Jak šel čas - historické milníky

Za uplynulých 350 let Saint-Gobain přežila Francouzskou revoluci, dvě technologické a průmyslové revoluce, dvě Světové války a také četné konflikty, velké hospodářské krize, globalizaci, colbertismus i privatizace.

17. STOLETÍ

Ludvík XIV., na popud svého ministra financí Colberta, založil sklárnu Manufacture des Glaces (dále jen „Manufaktura"), která měla ve výrobě skla předčít konkurenční Benátky. 

 • Říjen 1665

Král Ludvík udělil jistému Monsieur du Noyer, blízkému Colberta, královský patent poskytující mu výhradní právo na výrobu „zrcadlového skla". První továrna se nacházela v Paříži, v ulici Rue de Reuilly a čtvrti Faubourg Saint-Antoine.

 • 1688

Louis Lucas de Nehou vyvinul revoluční výrobní proces pro Thévarta, konkurenta Manufaktury: silné sklo, které se používalo pro zrcadla tak nebylo foukáno, ale naléváno na kovový stůl, což umožnilo značně zvětšit velikost a pravidelnost skla. 

 • 1692

V malé vesnici Saint-Gobain francouzské oblasti Pikardie, daleko od zvědavců, Thévart založil podnik, který o tři roky později spojil s Manufakturou.

18. STOLETÍ

V 18. století byla zrcadla velmi populární a postupem času začala být i cenově více dostupná. Manufaktura, která profitovala z objednávek od krále a zámožných vlastníků domů, v té době zaměstnávala více než tisíc lidí, prošla modernizací a stále více prosperovala.

 • 1702

Skupina švýcarských bankéřů, Jacque Buisson spolupracující s Antoine Saladin&Son, převzali kontrolu nad Manufakturou.

 • 1758-1789

Pierre Delaunay-Deslandes, který řídil Manufakturu v Saint-Gobain významně zmodernizoval výrobní proces i továrnu.

 • 1757

Paní Geoffrinová, která byla akcionářkou Manufaktury, od francouzského krále získala prodloužení privilegia k Manufaktuře (skýtající monopol a daňové výhody).

 • 1789

Francouzská revoluce ukončila privilegia Manufaktury. Společnost dělala, co bylo v jejich silách, aby přežila toto turbulentní období, ve kterém došlo mezi lety 1795 a 1801 k propadu prodeje.

19. STOLETÍ

Vzhledem k silné mezinárodní konkurenci Saint-Gobain diverzifikovala svoji obchodní činnost, která nově zahrnovala chemikálie. Na konci století činnosti spojené s chemikáliemi a výrobou skla byly pro společnost stejně důležité. Manufaktura profitovala ze vzestupu nové formy architektury, jejímž základem bylo železo a sklo, používané zejména na výstavbu velkých veřejných budov jako jsou obchody, železniční stanice, městské arkády atd.

 • 1830

Vznik société anonyme neboli akciové společnosti. Kolegiální povaha řízení Manufaktury byla součástí nových stanov společnosti, která vložila svou moc do představenstva. Saint-Gobain odstartoval prodej chemických výrobků na bázi louhu (potřebných pro výrobu skla), které byly vyráběny v její továrně v Chauny.

 • 1858

Saint-Gobain pohltil svého konkurenta Saint-Quirin. Nová Manufaktura a výrobce chemikálií ze Saint-Gobain, Chauny a Cirey nabyla mezinárodní dimenze zahájením své činnosti v Německu (1858), poté v Itálii (1888), Belgii (1898), Nizozemí (1904) a Španělsku (1905).

 • 1872

Saint-Gobain se sloučil s Perret-Olivier, předním francouzským výrobcem kyseliny sírové, a pozvedl tak svou chemickou pobočku.

20.STOLETÍ

Saint-Gobain se tehdy zajímal o všechny typy sklářských výrobků (okenní skla, láhve, optická skla atd.). Automobilová revoluce společně s moderní s architekturou používající velké zasklené povrchy poskytovala společnosti nové prodejní odbytiště. V roce 1970 se Saint-Gobain sloučil s výrobcem litinových trubek Pont-à-Mousson. To vedlo k novému způsobu řízení a období kdy se definoval odprodej (tzv. divestment) a následná akvizice, došlo ke znárodnění a posléze k privatizaci, zesílení výzkumu, expanze do dalších zemí a vstupu do světa distribuce stavebních materiálů.

 • 1902

Akcie společnosti Saint-Gobain byly nastálo zapsány v seznamu pařížské burzy.

 • 1914-18

Továrny společnosti Saint-Gobain utrpěly během Světové války značné škody. Továrna v Chantereine poblíž Compiègne (ve Francii), byla přestavěna z fondů pro úhradu válečných škod. 20. a 30. léta Bylo patentováno automobilové tvrzené sklo Sekurit . Společnost zahájila výrobu žáruvzdorných materiálů a pobočka Isover výrobu skelné vaty.

 • 1939-45

Po vypuknutí 2. světové války se společnost stáhla do Château de Mènars. Továrny Saint-Gobain v Německu a Itálii byly zabrány pro vojenské účely.

 • 1965

První výrobna plaveného skla (za využití nové technologie vyvinuté konkurenční firmou Pilkington) byla umístěna do italského města Pisa.

 • 1967

Saint-Gobain spojil své síly s americkou společností Certain Teed, kterou v roce 1976 zakoupil.

 • 1968-69

Francouzský výrobce skla BSN, v čele s Antoinem Riboudem, se pokusil ovládnout společnost Saint-Gobain pomocí strategie Stock-for-stock, jeho pokus zkrachoval a zanechal tak Saint-Gobain v těžké finanční situaci.

 • 1970

Saint-Gobain se sloučil s Pont-à-Mousson, společností situovanou v regionu Lorraine (ve východní Francii), která vyráběla litinové trubky. Navzdory mnohým rozdílům, společnosti dohromady vytvořily novou a konsolidovanou skupinu. Saint-Gobain-Pont-à-Mousson postupně odstoupila od výroby a zpracování chemikálií, oleje, oceli, papíru a dřeva, atomového průmyslu a následně nakrátko pronikla do počítačového světa (CII-Honeywell-Bull) a veřejných staveb.

 • 1982

Zestátnění Saint-Gobain první vládou Françoise Mitterranda.

 • 1986

Úspěšná privatizace společnosti Saint-Gobain. Zaměstnancům skupiny se podařilo získat podstatnou část jmění společnosti.

 • 90. léta

Expanze do východní Evropy, Ruska, Číny a Asie.

 • 1990

Saint-Gobain předložil Nortonu, bývalému americkému výrobci abraziv, keramiky a umělých hmot nabídku na převzetí.

 • 1996

Akvizice společnosti Poliet (Point.P, Lapeyre, Weber a Broutin malty a další průmyslové aktivity).

 • 1998

Otevření první Plateforme du Bâtiment, nového konceptu prodeje pro profesionály ve stavebnictví.

21.STOLETÍ

Saint-Gobain přesměroval svoji strategii na udržitelný habitat a i nadále zásobuje mnoho průmyslových trhů. Skupina se stabilně rozrůstá do dalších zemí. V Evropě zaznamenala významné přírůstky co do rozšíření distribuce stavebních materiálů.

 • 2000 +

Akvizice nových značek distribuujících stavební materiály: Meyer (Jewson a Graham) ve Velké Británii; Raab Karcher v Německu, Nizozemí a východní Evropě; Telhanorte v Brazílii; Dahl ve Švédsku; a Optimera v Norsku.

 • 2005

Saint-Gobain uspěla ve své snaze převzít společnost British Plaster Board (sádra a sádrokarton).

 • 2007

Strategie skupiny se přesměrovala na habitat. 
Akvizice Maxitu (průmyslové malty). 

 • 2008

Založení iniciativy Nadace Saint-Gobain (Saint-Gobain Initiatives Foundation)

 • 2011

Otevření Domolabu ve francouzském Aubervilliers. Domolab je futuristické centrum pro architekty, designéry a inženýry, kteří si zde mohou otestovat komfort, který jim poskytují materiály Saint-Gobain určené pro habitat.

 • 2011

Saint-Gobain slavnostně představil svůj první multikomfortní dům s pozitivní energií (produkující více energie než spotřebuje) v městečku Beaucouzé, poblíž Angers (ve Francii).

 • 2012

Saint-Gobain převzal britskou distribuční značku Build Center a francouzskou značku Brossette.

 • 2014

Saint-Gobain prodala svoji firmu na výrobu balících materiálů (láhve a sklenice) do Spojených Států.

 • 2015 

190 000 zaměstnanců společnosti Saint-Gobain pracující v 64 zemích slaví 350 výročí své existence.