Tepelná izolace
Vzduchotěsnost
3 minutes min

FASÁDA

Pokud má novostavba splňovat energeticky pasivní standard, tak se samozřejmě neobejde bez kvalitně zateplené obálky domu. V následujícím článku se společně podíváme, jak byla v Zahořanech provedena fasáda.

isover-ukazka-fasady-ze-stavby-1200x800.jpg

Tloušťka tepelné izolace se mnohdy pohybuje kolem 300 mm. Dle nosného systému a preferencí investora je nezbytné dopředu zvolit vhodný typ zateplovacího systému a konkrétního izolantu. U pasivních domů s předsazenou montáží oken zároveň samotný zateplovací systém slouží jako ochrana rámu před povětrnostními vlivy. Často je tedy potřeba naopak zateplení fasády provést ještě ve fázi pokročilé hrubé stavby.

Podklad a zajištění neprůvzdušnosti

V případě této referenční stavby se střídají dva nosné materiály a to monolitická konstrukce a vápenopískové zdivo. Obojí je materiál přesný, hladký a bez nerovností. Neprůvzdušnou vrstvu u cihlového zdiva tvoří zpravidla vnitřní omítka.

V průběhu výstavby se objevil jeden detail ve štítu střechy, kde díky blízkosti trámů a kleštin u stěny nebylo možné toto zajistit.

 

Díky odborné pomoci pana Palečka (firma Radion), specialisty na provádění blower door testu v pasivních domech a zajištění jejich neprůvzdušnosti, bylo nalezeno snadné řešení v podobě natažení vrstvy lepidla zvenčí po věnec.

 

Nakonec se investor rozhodl toto opatření aplikovat na celé fasádě. To znamená, že zvenčí byl povrch dokonale připraven na provedení kontaktního zateplovacího systému.

Tepelná izolace

Pro zateplení domu byl zvolen šedý polystyren ISOVER EPS Greywall v tloušťce 300 mm. Na severní straně pak dokonce v tloušťce 380 mm a to z důvodů dosažení odskoku - soklu, který pokračoval pod terén v materiálu XPS v tloušťce 300 mm.

Vzhledem k rovinnosti podkladu byl zvolen zateplovací systém Weber Therm Klasik bez použití kotvicích prvků a s celoplošným lepením.

 

Aplikace zateplení probíhala v letních dnech, bylo tedy nutné zabezpečit správný technologický postup a zajistit stínění stavby, aby byl šedý polystyren chráněn před slunečním zářením.

 

Toho se docílilo stavbou lešení s krycí sítí pro zastínění stavby. Díky předsazené montáži oken je nutné dbát na preciznější vyřezávání tepelného izolantu a také na vyplnění případných mezer.

Kotvení bez tepelných mostů

U pasivních domů je nutné řešit jakékoliv tepelné mosty i v podobě prvků umístěných na fasádě, jako jsou svody, světla, satelit, pergoly, přístřešky, atd. Každý kotvicí prvek může znamenat významný tepelný most, který může negativně ovlivnit energetickou bilanci domu.

U pasivního domu v Zahořanech byly použity bloky COMPACFOAM, které zabezpečí kotvení do fasády domu bez tepelných mostů. Tyto bloky byly použity jak pro kotvení svodů, světel, elektrických zásuvek, čidel atd., tak také pro kotvení pergoly v 1NP, která bude tvořit významný stínící prvek zabraňující přehřívání interiéru domu.

Povrchová úprava

V první fázi, která byla důležitá zejména pro ochranu oken, byl zateplovací systém proveden do fáze aplikace perlinky a lepidla. V této fázi je dům připravený na aplikaci finální omítky, která by měla být provedena až po terénních úpravách v okolí domu a to zejména pro její ochranu před znečištěním a případným poškozením.

Před samotnou omítkou budou realizovány vnější parapety. Venkovní žaluzie budou osazeny naopak až po provedení finální omítky Weber Therm Klasik.

isover-ukazka-fasady-ze-stavby
isover-ukazka-fasady-ze-stavby
isover-ukazka-fasady-ze-stavby
isover-ukazka-fasady-ze-stavby
isover-ukazka-fasady-ze-stavby
isover-ukazka-fasady-ze-stavby-1200x800.jpg
isover-ukazka-fasady-ze-stavby
isover-ukazka-fasady-ze-stavby

Případné dotazy zasílejte na info@isover.cz.