Trendy ve výstavbě

Pierre - André De Chalendar: udržitelnost

Společnost Saint-Gobain usiluje o to být lídrem v oblasti udržitelného stavebnictví. Důkazem toho jsou naše závazky pro oblasti Emisí CO2, Cirkularity, Vody a Transparentnosti výrobků.Více o závazcích Skupiny s Pierre-André de Chalendar. Moderuje Michaela Hergetová.