Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort
3 min

ZELENÁ STŘECHA ROKU 2018

Vegetační střechy jsou funkčním řešením, které v České republice odborníci umí nejen vyprojektovat, ale i kvalitně zrealizovat a o střechy zodpovědně pečovat. V roce 2018 byla vyhlášena odbornou sekcí Zelené střechy pod Svazem zakládání a údržby zeleně již po páté soutěž Zelená střecha roku. Vítěznou střechou se stala extenzivní nepochozí střecha s rozchodníky a modřenci na pražské Ville Sophia, kde je hydroakumulační, drenážní a vegetační vrstva složena z desek ISOVER FLORA.

Zelená střecha roku

Zeleň ve městech

Trendem posledních let je návrat zeleně do měst, která trpí vysokou mírou zastavění, a tím i nedostatkem zelených ploch a zeleně obecně. V posledních letech můžeme pozorovat, jak jsou centra měst  sužována vysokými teplotami. Situaci nepomáhají ani klimatizační jednotky, které přenášejí problém z interiérů nevhodně navržených budov do venkovního prostředí.

Nemluvě o rozpálených střešních plochách, které vydávají další tepelné znečištění do svého okolí. Tento fakt dokážou potlačit vegetační střechy. Ty vegetační střechy, které navrhoval v pěti bodech funkcionalismu dodnes uznávaný architekt Le Corbusiere jakožto prostředek vrácení vegetace do zastavěné krajiny. A to již ve 20. letech 20. století.

Vegetační střechy v České republice

Vegetační střechy jsou funkčním řešením, které v České republice odborníci umí nejen vyprojektovat, ale i kvalitně zrealizovat a o střechy zodpovědně pečovat.

V roce 2018 byla vyhlášena odbornou sekcí Zelené střechy pod Svazem zakládání a údržby zeleně již po páté soutěž Zelená střecha roku. Ta si klade za cíl seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech veškerých objektů jako součástí trvale udržitelné výstavby a ochrany životního prostředí.

isover-ukazka-zelena-strecha-roku

Převážnou většinu soutěžních děl představovaly administrativní budovy, kde ozeleněné střechy a terasy slouží všem, kteří v budovách pracují: k odpočinku, k pracovním jednáním i společenským setkáním. Je to důkaz, že investoři a nájemci si dobře uvědomují nutnost nabídnout nájemníkům víc než jenom dokonale zařízené kanceláře.

Vítězný projekt

Název budovy:

Villa Sophia, Praha 8

Rok výstavby:

2015

Typ zelené střechy: 

Extenzivní nepochozí ozelenění rozchodníky

Architektka:

Ing. arch. Lucie Roubalové, DiS.

Realizační firma: 

ACRE, spol. s r. o.

Vítězný objekt disponuje moderní skladbou vegetačního souvrství rozkládajícího se přibližně na 260 metrech čtverečních.

Izolace střechy je tvořena měkčeným PVC s atestem proti prorůstání kořínků.

Jako ochranná vrstva je použita 2x geotextílie 300 g/m2.

Hydroakumulační, drenážní a vegetační vrstva je složena z desek ISOVER FLORA (50 + 50 mm skládaných na vazbu).

Obsyp po obvodu a v prostupech je proveden hrubým spongilitem, separační geotextilií 100 g/m2 a plastovým recyklátem krytým hliníkovou U lištou.

Odtoky jsou kryty kontrolními nástavbami z polymerbetonu a litinovou mříží. 

isover-zelena-strecha-roku-2018-ilustrativni-1

Vegetační vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového koberce na tlející podložce, do kterého byly vysazeny modřence a následně dosety kostřavy a hadinec obecný. Tato výsadba modřence a hadince byla oceněna odbornou porotou jakožto unikátní inovativní řešení. 

isover-zelena-strecha-roku-2018-ilustrativni-2

Střecha nemusela být nikdy díky aplikaci hydrofilní minerální vlny dodatečně zalévána. Na jaře bývá prováděna pouze standardní údržba, která spočívá ve vyčištění odtokových šachet a doplnění hnojiva s postupným uvolňováním živin pro lepší kondici rostlin. Střecha vykazovala v době hodnocení odbornou porotou (tedy v období loňského suchého léta) vyšší vlhkost vegetační vrstvy než ostatní hodnocené střechy bez minerální hydrofilní vlny.