2 min

ORIGAMI - ING. ARCH. MARTIN ŘEŽÁBEK

Příklad toho, že i typový dům může mít architektonickou hodnotu individuálně řešeného domu.

isover-origami-projekt.jpg

Autor projektu: Ing. arch. Martin Řežábek

Obdélníkový půdorys je zastřešen diagonální sedlovou střechou, která je v rozích opačné diagonály snížena pultovými částmi. Vzniká tak originálně tvarovaná střecha připomínající japonské origami.

Tvar střechy se propisuje do interiéru a vytváří tvarově rozmanité podstřeší, které zasahuje do obou pater.

Fasády jsou obložené modřínovými prkny, jejichž šikmé kladení zdůrazňuje plasticitu tvaru. Vchodový výklenek je vybaven zrcadlem, které funguje jako periskop a umožňuje spatřit návštěvu z interiéru domu, ačkoliv na čelní fasádě chybí okno.

isover-origami-projekt-1
isover-origami-projekt-2

Identifikační údaje stavby

Název stavby: 

Origami

Zastavěná plocha: 

92,22 m²

Užitná plocha: 

104,5 m²

Vytápěná plocha: 

104,5 m²

Obestavěný prostor: 

462 m³

Měrná potřeba primární energie dle PHPP: 

28,6 kWh/m2 za rok

Konstrukční řešení

Základy a spodní stavba: 

základové pasy s tepelněizolačním oddělením, betonová deska uložená na izolačním lůžku

Svislé nosné a dělicí konstrukce: 

dřevěná rámová konstrukce s vloženou izolací uvnitř i po obou stranách nosné konstrukce. Vnitřní strany obvodových zdí opatřeny prostorem pro vedení instalací.

Stropní konstrukce: 

dřevěná konstrukce

Nosná konstrukce střechy: 

dřevěná krokvová s vrcholovými vaznicemi

Schodiště: 

dřevěná konstrukce

Výplně otvorů: 

dřevěná okna a dveře s izolačními trojskly

Tepelné izolace: 

obv. stěna: 390 mm min. vaty ISOVER, střecha: 600 mm min. vaty ISOVER, podlaha na terén: ISOVER EPS Grey tl. 200 mm

Hlavní zdroj energie: zdrojem tepla je TČ vzduch/voda

- bude pracovat s bivalencí, kterou zajistí elektrické topné patrony umístěné v IZT zásobníku (zásobník slouží pro akumulaci topné vody a zároveň díky vestavěnému výměníku také pro průtočný ohřev TV)

Doplňkový zdroj(e) energie: 

dalším doplňkovým lokálním zdrojem tepla v objektu jsou krbová kamna

Vytápěcí systém: 

otopná soustava je uvažována jako teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla (Atrea systém)

Způsob větrání a výměny vzduchu: 

větrání bude zajištěno nuceně - systémem řízeného větrání s rekuperací tepla

Řešení letního přehřívání budovy: 

použitím stínících markýz