Zateplení podlahy na terénu - kombinovaná varianta

V případě podlahy nad nevytápěným prostorem (terénem, sklepem, garáží apod.) je nezbytné navrhnout účinnou tepelnou izolaci, například z pěnového polystyrenu. Hlavní výhodou EPS v podlahách je možnost provedení izolace tl. 100-300 mm bez velkého stlačení. Z hlediska provádění je vhodnější použít EPS desku až na minerální vatu.

Panel Solr Search Content Block

No results found.