Zateplení kontaktní fasády pěnovým polystyrenem

Kontaktní zateplení lze účinně využít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Doplněním kvalitní tepelné izolace z minerální vlny či EPS ke stávající stěně je dosáhnuto mimořádně účinné konstrukce se souvislou tepelnou izolací. Kontaktní zateplení lze provést z vnější i vnitřní strany stěny, avšak zateplení z vnitřní strany je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu.

Proč řešit zateplení kontaktní fasády pěnovým polystyrenem? 

  • Pro splnění tepelně-technických požadavků na izolaci fasád izolování fasády.
  • Pro eliminaci tepelných mostů ve zdivu (překlady, průvlaky, věnce, nepřesnosti při zdění použití polystyrenových izolantů (ISOVER EPS 70 F).
  • Jedná se o nejlevnější způsob zateplení

Jaká je cena zateplení kontaktní fasády pěnovým polystyrenem?

  • Cena fasádní vlny ISOVER EPS 70 F tl. 160 mm - 256 Kč/m2
  • Odhadovaná cena ostatních komponentů - 614 Kč/m2
  • Odhadovaná cena práce - 580 Kč/m2

Panel Solr Search Content Block

1 výsledků