Minerální izolace a EPS

FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

Počet výsledků: 16

Platí pro šedé EPS materiály stejné požadavky jako pro bílé EPS?

Ano, pro šedé materiály platí shodné technické požadavky jako pro bílé izolační desky. Mírně rozdílná je u ETICS technologie, kdy...

Zobrazit více

Jaký je rozdíl mezi izolačními deskami
s kolmým vláknem a deskami s podélným vláknem?

Většinu produkce stavebních izolací z minerální vlny tvoří desky nebo role s podélnou orientací vláken. U fasádních zateplovacích systémů a nově i u systémů...

Zobrazit více

Jakou izolaci použít na provětrávanou fasádu a jakým způsobem ji ukotvit? Lze použít i EPS typu GreyWall?

Obecně platí, že měkčí typy výrobků (Isover Uni) je nutné klást mezi vodorovné rošty, u pevnějších typů (Isover Fassil či Isover Topsil) stačí kotvit...

Zobrazit více

Jak aplikovat desky Isover Twinner u budov, kde jsou již nutné požární pásy či celý plášť nehořlavý?

Dle ČSN 73 0810 lze výrobek Isover Twinner použít na stavby do výšky 22,5 m a nahradit tím kombinaci EPS a pásů z MW. U výšky nad 22,5 m již je nutné...

Zobrazit více

Je lepší zateplit obvodové stěny minerální vlnou nebo EPS? Jaký je rozdíl a jaké jsou maximální tloušťky použité izolace?

Na tuto otázku se jednoznačně odpovědět nedá, ve prospěch EPS (expandovaného polystyrenu) hraje roli především jednoduché zpracování, nízká hmotnost a u šedých polystyrenů...

Zobrazit více

Je možné lepit keramický obklad na fasádní desky?

Pro lepení obkladů doporučujeme z minerálních izolací používat výrobek Isover NF 333 a v případě polystyrenů výrobek Isover EPS Sokl 3000. 

Zobrazit více

Jaký výrobek je nejvhodnější do vnějších stěn dřevostaveb?

Pro konstrukce dřevostaveb se používá materiál pro tyto konstrukce speciálně vyvinut a to Isover Woodsil. Alternativně lze použít i výrobky...

Zobrazit více

Je možné zateplit fasádu izolací ve dvou vrstvách?

Ano, většina dodavatelů systémů (např. Weber) již toto řešení nabízí, má je certifikované a to především při rekonstrukcích, kde je nový izolant montován na již stávající zateplení...

Zobrazit více

Jaké jsou zásady kotvení zateplovacího systému ETICS s minerální vlnou?

Kontaktní materiály Isover TF Profi a Isover NF 333 se vždy lepí k fasádě pomocí lepidla. Isover TF Profi se lepí na terče (buchty) a po obvodě rámečkem...

Zobrazit více

Jaký druh desek Isover a jakou tloušťku použít na zateplení fasády rodinného domu?

Obecně se dá říci, že každý výrobek je unikátní a svým způsobem výjimečný. U rodinného domku vychází jako nejvhodnější varianta (u 90 % zákazníků) Isover EPS Greywall Plus (SP). V případě...

Zobrazit více

Jaké jsou zásady provádění zateplovacího systému ETICS?

Rozhodujícím dokumentem je technologický postup montáže konkrétního zateplovacího systému, který má stanoven každý dodavatel systému (např. Weber, Baumit, atd.). Dodržení tohoto postupu...

Zobrazit více

Nahradí reflexní folie tl. 200 mm minerální izolace?

Nikoliv, bublinková reflexní folie sice pomáhá svojí reflexí snížit tepelné ztráty, ale zdaleka nedosahuje takových parametrů. Reflexní folie nemají...

Zobrazit více

Kolik tedy reflexní folie nahradí klasické minerální izolace?

V případě, že bude reflexní folie umístěna ve skladbě konstrukce samostatně, má dle nezávislého výpočtu v CSI, v tloušťce 30 mm tepelný odpor...

Zobrazit více

Funguje reflexe či nikoliv?

Z fyzikálního hlediska určitě ano, nicméně reflexivní vlastnosti mají smysl v případě vysokého rozdílu teplot, což je důležité například u...

Zobrazit více

Proč se reflexní folie používají?

Nejčastěji je to z důvodu potřeby parotěsné vrstvy - kovové parozábrany jsou vhodné řešení. Reflexe materiálu je přidanou hodnotou, kterou zákazník může využít.

Zobrazit více

Jakým způsobem se šíří teplo?

Teplo je energie a šíří se 3 způsoby: vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí), sáláním (radiací). Tyto tři způsoby šíření tepla se...

Zobrazit více