Zateplení kontaktní fasády minerální vlnou

Kontaktní zateplení lze účinně využít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Doplněním kvalitní tepelné izolace z minerální vlny či EPS ke stávající stěně je dosáhnuto mimořádně účinné konstrukce se souvislou tepelnou izolací. Kontaktní zateplení lze provést z vnější i vnitřní strany stěny, avšak zateplení z vnitřní strany je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu.

Proč řešit zateplení kontaktní fasády minerální vlnou?

  • Difúzně otevřená minerální izolace má příznivý vliv i na vzduchovou neprůzvučnosti obvodové zdi.
  • Minerální izolace na fasádu je nutné použít tam, kde jsou kladeny požadavky na nehořlavost izolantu, zpravidla od 12 m respektive 22,5 m požární výšky budovy.
  • Izolování fasády eliminuje tepelné mosty ve zdivu (překlady, průvlaky, věnce, nepřesnosti při zdění).

Panel Solr Search Content Block

No results found.