Jezírko ve střešní zahradě Isover

Kombinace zelené střechy se střešním jezírkem nabízí mnoho variant pro funkční využití střechy a architektonické návrhy. Realizace jezírka není tak náročná a nákladná, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Jezírka se dle hloubky rozdělující na tři základní typy:

  S hloubkou do 200 mm se jedná o bažinná jezírka, která mohou občasně i vysychat.
 ● Mělkovodní jsou do hloubky 400 mm, ty již mají stálou vodní hladinu.
 ● Hlubší jezírka mohou být využívána k pěstování leknínů a dalších vodních rostlin, případně je lze využívat i ke koupání.

Výrazný architektonický prvek
Zadržování vody
Biodiverzní prostředí – druhová rozmanitost rostlin a živočichů
-  Vysoké nároky na realizaci
-  Náročná údržba

Listy - 4
CENA
Listy - 4
NÁROČNOST ÚDRŽBY
Listy - 4
ROZMANITOST ROSTLIN
Listy - 4
ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE

Skladba

 

 

Střešní jezírko - skladba

 

1  Vodní rostliny
2  Voda, 200-400 mm
3  Kačírek, frakce 2/16, tl. 50 mm
4  Hydrofilní desky Isover Flora nebo Isover Intense, tl. 50 mm
5  Jezírková fólie
6  Ochranné geotextilie, 300 g/m2
7  Hydroizolace odolná proti prorůstání kořínků
8  Tepelná izolace Isover EPS 150
9  Parozábrana s vysokým difuzním odporem

10  Nosná střešní konstrukce

Střešní jezírko - rekapitulace