Střešní louka Isover

Vegetace polointenzivní zelené střechy je tvořena suchomilnými travinami a bylinami, které jsou stále ještě nenáročné na údržbu. Vegetace vyžaduje občasné dodatečné zavlažování. Skladba je kvůli vyššímu přitížení konstrukce vhodná především na novostavby. Po ověření statické únosnosti lze navrhnout i na rekonstrukce.

Hydrofilní desky se zasypávají substrátem ve výšce minimálně 100 mm, podle náročnosti rostlin a architektonického řešení. Desky lze vrstvit se substrátem v min. tloušťkách 50 + 50 mm.

Pestřejší skladba rostlin (traviny, byliny)
Trvale pochozí
Lze kombinovat s užitkovou funkcí (pěstování zeleniny, bylinek)
-  Náročnější údržba
-  Větší hmotnost vegetačního souvrství

Listy - 3
CENA

 ● od 1 000 Kč

Listy - 3
NÁROČNOST ÚDRŽBY

Střecha vyžaduje pravidelnou péči dle ročního období. Náročnost údržby závisí na typu zeleně.

Listy - 3
ROZMANITOST ROSTLIN

Tato zelená střecha umožňuje realizovat pestřejší skladbu rostlin, nejčastěji suchomilné traviny a byliny.

Listy - 3
ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE

Hmotnost souvrství je vyšší. Návrh střechy doporučujeme konzultovat
se statikem. Vhodné pro novostavby
a některé rekonstrukce.

Skladba

 

Střešní louka - skladba

 

1  Sázené nebo seté rostliny
2  Extenzivní nebo intenzivní minerální substrát, tl. 100 - 200 mm
3  Hydrofilní desky Isover Flora nebo Isover Intense, tl. 50 nebo 100 mm
4  Filtrační textilie, 120 g/m2 (používá se pouze s nopovou fólií)
5  Drenážní nopová fólie (použití závisí na výpočtu drenážní kapacity)
6  Ochranné geotextilie, 300 g/m2
7  Hydroizolace odolná proti prorůstání kořínků
8  Tepelná izolace spádové klíny Isover EPS 150
9  Tepelná izolace Isover EPS 100
10  Parozábrana
11  Nosná střešní konstrukce

Střešní louka - rekapitulace