Modrá střecha Isover

Řešení je nenáročné na údržbu. Skladba je díky nízkému přitížení konstrukce určená pro novostavby i rekonstrukce. Je vhodná pro rodinné a bytové domy, administrativní a veřejné stavby. Desky z hydrofilní vlny Isover Flora zvyšují hydroakumulační schopnosti souvrství. Kačírek plní stabilizační funkci, zvyšuje odolnost proti sání větru a chrání minerální vlnu před vnějšími povětrnostními vlivy.

Modrá střecha je alternativou k jiným způsobům retence dešťové vody a je cenově dostupná.

Schopnost zadržet dešťovou vodu
Cenově dostupné řešení
Téměř bezúdržbové řešení
-  Neplní estetickou a ekologickou funkci
-  Bez některých výhod zelených střech

Listy - 1
CENA
Listy - 1
NÁROČNOST ÚDRŽBY
Listy - bez hodnocení
ROZMANITOST ROSTLIN
Listy - 1
ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE

Skladba

 

 

Modrá střecha

 

1  Kačírek, frakce 16/32, tl. 50-100 mm
2  Hydrofilní desky Isover Flora, tl. 50 nebo 100 mm
3  Ochranné geotextilie, 300 g/m2
4  Hydroizolace
5  Tepelná izolace spádové klíny Isover EPS 150
6  Tepelná izolace Isover EPS 100
7  Parozábrana
8  Nosná střešní konstrukce

Modrá střecha - rekapitulace