Biodiverzní střecha Isover

Biodiverzní střecha je nenáročná na údržbu a přináší výrazné ekologické benefity. Skladba je díky nízkému přitížení konstrukce určená pro novostavby i rekonstrukce. Vhodná pro rodinné a bytové domy, administrativní a veřejné stavby.

Desky z hydrofilní vlny Isover Flora zvyšují hydroakumulační schopnosti souvrství, skladbu vylehčují a umožňují modelaci terénu.

Úzké propojení s přírodou
Rozmanité prostředí vhodné pro mnoho rostlin a živočichů
Nenáročná údržba
Nízké náklady na realizaci
-  Lokálně vyšší zatížení konstrukce
-  Pochozí pouze částečně

Listy - ikona
CENA
Listy - 2
NÁROČNOST ÚDRŽBY
Listy - 2
ROZMANITOST ÚDRŽBY
listy - 2
ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE

Skladba

Biodiverzní střecha

 

1  Extenzivní a polointenzivní zeleň
2  Extenzivní minerální substrát, tl. 30 - 150 mm
3  Hydrofilní desky Isover Flora, tl. 50 nebo 100 mm
4  Ochranné geotextilie, 300 g/m2
5  Hydroizolace odolná proti prorůstání kořínků
6  Tepelná izolace spádové klíny Isover EPS 150
7  Tepelná izolace Isover EPS 150
8  Parozábrana
9  Nosná střešní konstrukce

Biodiverzní střecha - tabulka