​Dokladování požární odolnosti lehkých plochých střech na trapézovém plechu