Jak na zateplení mezi krokvemi prováděné z vnější strany