Skelná vlna

Isover Piano

Akustická izolace
Tepelně izolační vlastnosti
Požární odolnost
Lambda λD = 0,037 W·m-1·K-1
Role Isover Piano jsou vhodné jako tepelné, zvukové a nezatížené izolace pro zabudování do lehkých konstrukcí příček. Dodává se na paletách (1 pal = 24 rolí), za příplatek lze dodat i volné role.
Číst více
Skrýt
SVT kód
961

Charakteristika výrobku

Izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny skla a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru pásu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Izolaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (opláštění příček, další vrstvy konstrukce).

Použití

Role Isover Piano jsou vhodné jako tepelné, zvukové a nezatížené izolace pro zabudování do lehkých konstrukcí s výztužnými prvky na bázi kovu. V obytných, administrativních budovách, v podkroví, hotelích, nemocnicích a v průmyslových budovách role Isover Piano zvýší zvukovou pohltivost konstrukce a tím její zvukověizolační schopnost (může být dosaženo zlepšení neprůzvučnosti až o 18 dB dle řešení bočních cest šíření hluku a počtu otvorů v konstrukci), zvláště při zaplnění celé šířky dutiny (o 5 až 7 dB vyšší neprůzvučnost oproti polovičnímu zaplnění dutiny). Hodnota navýšení stvební neprůzvučnosti závisí na omezení bočních cest šíření hluku, tj. odizolování nosného roštu příček od konstrukcí podlahy, stropu i stěn pružnou izolační páskou.

Balení, transport, skladování

Izolační rolované pásy jsou baleny do PE fólie. Materiál je v balení silně stlačen a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Komprimace usnadňuje manipulaci, šetří skladovací prostor i místo přímo na stavbě. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí, objem 4,09 m3). Po dohodě s výrobcem je možno dodat i volné balení. Role musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Výrobky se skladují v krytých prostorách nebo na vnějším prostředí dle podmínek uvedených v aktuálním ceníku. 

Klíčové vlastnosti

  • nehořlavost
  • velmi dobré tepelněizolační schopnosti
  • výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
  • nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
  • ekologická a hygienická nezávadnost
  • vodoodpudivost – izolační materiály jsou hydrofobizované
  • dlouhá životnost
  • odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
  • snadná opracovatelnost – výrobky lze řezat, vrtat, atd.
  • rozměrová stabilita při změnách teploty

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení (m2) Přepravní balení (m3) Paleta (m2) Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)
Tloušťka (mm)TWIN 40 Rozměry (mm)15 000 × 625 Balení (m2)18,75 Přepravní balení (m3)0,17 Paleta (m2)450 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,05
Tloušťka (mm)TWIN 50 Rozměry (mm)12 000 × 625 Balení (m2)15,00 Přepravní balení (m3)0,17 Paleta (m2)360 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,35
Tloušťka (mm)TWIN 60 Rozměry (mm)10 000 × 625 Balení (m2)12,50 Přepravní balení (m3)0,17 Paleta (m2)300 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,60
Tloušťka (mm)80 Rozměry (mm)7 500 × 625 Balení (m2)9,38 Přepravní balení (m3)0,17 Paleta (m2)225 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,15
Tloušťka (mm)100 Rozměry (mm)6 000 × 625 Balení (m2)7,50 Přepravní balení (m3)0,17 Paleta (m2)180 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,70
Tloušťka (mm)120 Rozměry (mm)5 000 × 625 Balení (m2)6,25 Přepravní balení (m3)0,17 Paleta (m2)150 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)3,20
Poznámka:

TWIN – u takto označeného výrobku se jedná o 2 pásy shodné tloušťky navinuté na sobě (např. 2 × 50 mm), které lze po rozbalení jednoduše od sebe oddělit a použít každý zvlášť (50 mm), a nebo se od sebe pásy neoddělí a použijí se dohromady, čímž dostaneme dvojnásobnou tloušťku materiálu (100 mm).

Dokumenty

Vybrat vše
Prohlášení o vlastnostech
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
Prohlášení o vlastnostech 2016 Isover Piano - WS1
Prohlášení o vlastnostech 2016 Isover Piano - WS2
Katalogy a prospekty
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
Dřevostavby Isover
Katalog Příčky, předstěny a podhledy
Technické listy
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Produktdatenblatt 2024 Isover Piano
Technical Data Sheet 2024 Isover Piano
Technický list 2024 Isover Piano

Mohlo by vás zajímat