Tepelná izolace

Montážní návod: Práce s páskami Isover Vario®

Pokládku parobrzdy zvládnete levou zadní. Aby vám ale pořádně těsnila a celý zateplovací systém byl účinný, chce to kvalitní lepicí pásky. S našimi parobrzdami si padnou do noty pásky Isover Vario® KB1 a Isover Vario® XtraTape. S napojením parobrzdy na dřevěnou konstrukci pak pomůže Isover Vario® MultiTape SL+.

Ve videu vám ukážeme, jak s páskami pracovat.

Pracovní postup:

Vodorovná instalace
Vodorovná instalace

Při instalaci parobrzdy na vodorovnou plochu nezáleží na pořadí, v jakém budou jednotlivé díly překryty. Jen vždy dodržte 10cm přesah. Řiďte se šrafovanou čárou z jedné strany parobrzdy,
ke které přiložíte další díl. Při instalaci v opačném pořadí vás povede zelený pruh, který dílem parobrzdy překryjete. 

Instalace v šikmině
Instalace v šikmině

V šikmině je naopak pořadí dílů parobrzdy zásadní. Vždy je aplikujte od vrchní části střechy ve vodorovných pruzích.
U přidávání dalších vrstev se řiďte šrafovanou čárou
na instalovaných dílech a dodržte 10cm přesah.

Lepení folie
Lepení folie

Folie pokaždé přijde lesklou stranou směrem do interiéru.
Na lesklé straně spojte parobrzdy takovým typem lepicí pásky Isover, který je kompatibilní s konkrétním systémovým řešením technologie Isover Vario®, tedy s parobrzdami Isover Vario® XtraSafe nebo Isover Vario® KM Duplex UV. 

Postup lepení
Postup lepení

Při lepení spojů vám jako vodítko poslouží zelená linka na okraji parobrzdy. Udržujte při něm přesah 3 cm. Aby se folie nezkrabatila a zůstala vzduchotěsně spojená, lepte pásku
bez napětí.

Posílení spojů
Posílení spojů

Po lepení pro jistotu ještě všechny spoje přejeďte gumovým válečkem, aby byly opravdu dokonale vzduchotěsné.

 

Tip: Nikdy nepřelepujte zvlněnou folii a nepřepínejte pásku. Mohou tak vzniknout mezery, kterými do konstrukce pronikne vlhkost.