Tepelná izolace

Montážní návod: Jak na zelenou střechu

Realizace vegetačních souvrství z hydrofilní minerální vlny je podobná jako realizace běžných skladeb. Se vzrůstajícím sklonem střechy obvykle roste i náročnost realizace.

Desky z minerální vlny mají ale na rozdíl od substrátu pevný tvar a je poměrně jednoduché realizovat i velmi strmé střechy.

 

Montážní návod: Jak na zelenou střechu

Montážní postup:

Hydroizolace
Hydroizolace

U střechy, která splňuje statické a tepelně-technické požadavky, se začíná první vrstvou vegetačního souvrství, kterou tvoří hydroizolace. Ta se v případě chemické nesnášenlivosti separuje od tepelného izolantu. V případě nedostatečného přitížení se hydroizolace kotví. Pokud není stávající hydroizolace odolná proti prorůstání kořínků, doplňuje se o dodatečnou kořenuodolnou fólii. Doporučujeme u rozsáhlých a složitých střech ověřit těsnost hydroizolace například zátopovou nebo jiskrovou zkouškou.

Ochranná vrstva
Ochranná vrstva

Ochrannou geotextilii pokládáme na očištěnou hydroizolaci v pásech. Stykování se řeší přesahem alespoň 5–10 cm. Při montáži se geotextílie k povrchu běžně nelepí. Pro usnadnění pokládky ji lze mírně navlhčit. Při řešení detailů a styků lze použít lepidlo pro fixaci polohy textilie, nicméně je nutné dbát na chemickou snášenlivost materiálů. K oddělení vegetační vrstvy a obsypu lze také použít přířez geotextílie nebo se vytváří „vlna“. Technicky jednodušší je přířez.

Drenáž
Drenáž

V případě použití drenážních prvků se ukládají na sraz. Ukládka desek nebo rolí je obdobná. V případě rolovaných prvků bývá často součástí i filtrační geotextílie, tím odpadá její dodatečné doplnění na nopové fólie. V závislosti na projektu mohou být prvky ukládány celoplošně nebo jen lokálně pro zvýšení odtoku. Většinou plní drenážní prvky i hydroakumulační funkci. Ta je minimalizována v případě vyplnění nopů kamenivem.

Obsypy
Obsypy

Obsypy se provádí nejběžněji z kameniva frakce 16/32 v návaznosti na prostupující nebo navazující dílčí konstrukce a části střechy, jako jsou například prostupy, světlíky, atiky či technologická zařízení. Materiálově se volí spíše oblohranné kamenivo a nebo dle požadavků investora. Doporučená šíře je 500 mm, ale lze zvážit její zmenšení dle dispozice střechy a její kompozice. Oddělení od vegetační vrstvy běžně zajišťují lemovací prvky (např. kačírkové lišty, …) nebo přířezy geotextílií.

Hydrofilní vlna
Hydrofilní vlna

Desky hydrofilní vlny Isover jsou ukládány na separační geotextílii nebo drenážní vrstvu, pokud je součástí. V případě použití drenážní vrstvy lze vynechat filtrační textilii. Její funkci přebírá hydrofilní vlna. Desky se kladou na sraz. Úprava rozměrů je jednoduchá pomocí řezacího nože a lze jím vytvořit i různé modelace, k čemuž se hydrofilní vlna velmi dobře hodí. U vyšších mocností lze použít vlnu ve vyšších tloušťkách, ideálně provrstvené se substrátem. U šikmých vegetačních střech se minerální vlna používá vždy pouze v jedné vrstvě. Mezi desky se vkládají drenážní zpomalovače, které mají za úkol zpomalit průtok vody.

Substrát
Substrát

Desky z hydrofilní vlny v systémech vegetačních střech je vhodné kombinovat s certifikovaným minerálním substrátem, a to jak extenzivním, tak i intenzivním, např. ACRE, AGRO CS,... Aplikace substrátu je vždy odvislá od lokálních podmínek a množství substrátu. Můžeme volit pytlovaný substrát na menší střechy. Pro středně velké střechy jsou vhodné big bagy. K manipulaci využíváme často těžkou manipulační techniku. Pro rozsáhlé střechy je dopravován substrát většinou foukáním ze silocisteren. Výška substrátu může kopírovat sklon nebo je substrát aplikován do roviny. Tím vznikne rozdílnost výšek a umožňuje tak větší diverzifikaci rostlin.

Rostliny
Rostliny

Volba rostlin odpovídá lokalitě střechy a uvažovanému vzhledu. Tomu je i často je podřizována technologie založení. Úspornou střechu Isover můžeme zakládat rozchodníkovými řízky, hydroosevem, výsadbou z potů nebo předpěstovanými koberci. Pro zakládání Střešní zahrady Isover máme na výběr též z mnoha možností založení – výsev semen, výsadba z kontejnerů nebo pokládka předpěstovaných koberců pro bylinné patro. Keřové a stromové patro zakládáme sazenicemi prostokořennými, s balem nebo v kontejneru. Vzrostlejší kultivary doplňujeme o stabilizace proti větru. Po založení vždy prolejeme značným množstvím vody. U střešní zahrady doplňujeme o závlahu.

Po realizaci

Po realizaci je nezbytné realizovanou vegetační střechu dostatečně zalít tak, aby došlo ideálně k plnému nasycení souvrství vodou. Pro Úspornou střechu doporučujeme min. zálivku 35 l/m2. Další zálivka ve vegetačním období se odvíjí od náročnosti rostlin. Po prvním roce je vhodné souvrství přihnojit hnojivy s postupným uvolňováním živin, např: Garden Boom Green Roof od Agro CS. Střechu je zároveň nutné zbavovat nežádoucích plevelů a v případě intenzivnějších variant volit odpovídající údržbu.