Montážní návod: Jak na zateplení větrané fasády

Větrané fasády jsou stále na vzestupu. Především díky svým nesporným výhodám a architektonickému působení. V následujícím videu se podívejte, jak správně provést tento typ zateplení.

 

 

Postup montáže a nejčastější chyby

Osazení kotevních prvků

Nejprve začneme osazením kotevních prvků budoucího roštu na nosnou podkladní konstrukci. Při použití ocelových prvků kotvení se doporučuje použít speciální podložky snižující tepelné mosty.

Příprava vymezovacího roštu

Základem většiny větraných fasád je nosný rošt. Montuje se k nosné konstrukci svisle či vodorovně. Obvykle se používá hliníkový rošt, lze použít ale také např. dřevěný, který lze udělat dvojitě křížem přes sebe nebo v případě halových objektů je rošt pevnou součástí obvodového pláště.

- TIP: Vymezovací rošt se může vynechat v případě speciální varianty napichování na trny v souvislosti se samonosným vrchním pláštěm.

Vkládání tepelné izolace

Do větrané fasády se používají středně tuhé desky většinou čedičové izolace, například Isover Fassil či Isover Fassil NT. Obvykle by měla být deska tepelné izolace o cca 1 cm širší než samotný rošt. V případě dodatečného kotvení pevnějších desek stačí šíře o 0,5 cm větší.

Kotvení desek

Ve svislém roštu a někdy i ve vodorovném roštu je nutné desky tepelné izolace přikotvit. Druh kotvících prvků záleží na použité tepelné izolaci, jejich počet většinou na konstrukci větrané fasády. Konečný počet kotvících prvků řeší konkrétní projekt zodpovědného projektanta.

- POZOR: Dejte si pozor, abyste nepoužili hmoždinky na jiný typ podkladu (např. hmoždinky s malým průměrem na polystyren).

Ochrana tepelné izolace

Použití difuzních fólií na tepelnou izolaci je doporučené u větraných stěn, kde vrchní plášť fasády není celistvý a hrozí zafoukání vody či sněhu do prostoru větrané mezery. Všechny desky tepelné izolace do větraných fasád jsou ale hydrofobizované, takže při jejich dočasném povrchovém smáčení je jejich funkce zachována, mezerami zafoukaná vlhkost vždy velmi rychle vyschne.

Řešení detailů větrané mezery

Větraná mezera by měla mít minimální šíři 2 cm, doporučeny jsou ale centimetry 4 (tepelná izolace se může někdy boulit a v zúžené mezeře proudí hůře vzduch). Důležitou součástí větrané mezery jsou také ochranné mřížky u nasávacího a výstupního otvoru. Slouží jako ochrana před drobnými hlodavci a ptáky, kteří by mohli do této mezery zalézat.

Pohledová vrstva

V současné době je na českém trhu nepřeberné množství materiálů a výrobků pro dokončení fasády. Od standardních vláknocementových desek je možné použít dřevěné obklady, tenké kamenné desky, plech, nebo některé „nové“ materiály jako je dřevoplast apod.

 

Závěr

Pro lepší pochopení funkčnosti celého systému zateplování si přečtěte článek o provětrávaných fasádách z pohledu tepelné izolace. Pokud byste se rádi na problematiku izolace fasád podívali více zblízka, přečtěte si náš prospekt k fasádním zateplovacím systémům.