Tepelná izolace

Montážní návod: Jak na zateplení mezi krokvemi Isover X-Tram zateplení šikmé střechy z vnější strany

Při výměně krytin u starších střech můžete využít příležitosti pro zvětšení izolační vrstvy ve skladbě střechy dodáním mezikrokevní izolace. Pojďme si ukázat postup tohoto zásahu.

Úvod

Pro zajištění dostatečné tloušťky tepelné izolace je v současné době zapotřebí využívat zateplení jak mezi, tak pod krokvemi. Kombinací obou tlouštěk izolace lze pak docílit požadované kvality komfortu zatepleného prostoru. Následující návod se týká především rekonstrukcí, u kterých je zapotřebí izolaci buď obměnit či úplně dodat.

 

Postup montáže a nejčastější chyby

Výměna krytiny

Odstraníme krytinu a laťování. Odstraníme šrouby nebo hřeby, případně je před položením Isover Vario® KM Duplex UV překryjeme pevnou deskou pro kročejovou neprůzvučnost Isover T-N, čímž zabráníme možnému poškození parobrzdy.

Detaily napojení

Obdobně ochráníme i detaily napojení kleštin a jiná místa kde by hrozilo riziko budoucího protržení parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV.

Parotěsnost

Parotěsnost lze dodatečně provést z vnější strany, nicméně jen s použitím parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV, která díky proměnné ekvivalentní difuzní tloušťce sd (0,3-5,0 m) tuto aplikaci umožní.

- POZOR: Dodržte správnou montáž parobrzdy, abyste nesnížili její účinek chybnou aplikací či jejím poškozením. Veškeré rady k její montáži naleznete v naší příručce Isover Vario.

Tepelná izolace

Mezi krokve vložíme tepelnou izolaci Isover Unirol Profi či Isover UNI.

- POZOR: Nezapomeňte brát izolaci s šířkou o pár centimetrů větší než je rozteč mezi krokvemi. V opačném případě by mohly v izolaci vzniknout mezery, které by její účinek snížily.

Vložení izolace

Při vkládání izolace zajistěte, aby mezi deskami nevznikly žádné mezery. V případě, že je nutné izolaci seříznout, lze tak učinit pomocí nože ze sortimentu Isover. 

Doplňková hydroizolace

Nakonec lze provést doplňkovou hydroizolaci např. Tyvek Soft Antireflex, kontralatě a finálně i novou krytinu. 

- POZOR: Při aplikaci hydroizolace dejte pozor na její mechanické poškození, kterou by se snížila její účinnost.

isover_mezikrokevni_izolace_z_vnejsi_strany

Závěr

Rekonstrukce střechy je nyní dokončena. Pro další informace se můžete podívat na článek k realizaci šikmé střechy či na prospekt pro šikmé střechy a stropy.

Dotazník pro zpracování kalkulace
  • Current Kontaktní údaje
  • Technické údaje
  • Doplňující údaje
  • Odeslání kalkulace

Kontaktní údaje - potřebné pro komunikaci

Jméno a příjmení

 

Místo stavby - pro přesné určení větrné a sněhové oblasti

Adresa