Akustická izolace
Požární odolnost
Tepelná izolace

Jak na sádrokartonový podhled

Důvodů, proč si zkonstruovat sádrokartonový podhled, může být hned několik. Při rekonstrukcích bytů, zejména ve starých činžovních domech v centrech měst, kde jsou vysoké stropy, je potřeba snížit jejich výšku, u rozsáhlých rekonstrukcí panelových domů pak potřebujeme například nějakým místem vést kompletní rozvody nových elektroinstalací.

U novostaveb jednopodlažních rodinných domů, tzv. bungalovů, bývá často i z protipožárních důvodů nutné nějak vyřešit zabudování bodových stropních světel. Dalšími důvody může být zlepšení akustiky či tepelné pohody, a to u jakékoliv stavby. Vhodné řešení je použití  minerální izolace.

isover-podhled-1200x800

Jakou tloušťku tepelné či akustické izolace do konstrukce zvolit?

Obecně lze konstatovat, že z důvodu akustiky může být potřebná tloušťka většinou nižší, než z hlediska tepelné pohody. U akustických řešení se pohybuje většinou v rozsahu 40-160 mm, z důvodu tepelného pak na úrovni 250-300 mm. Rozhodujícími parametry pak samozřejmě je i kvalita vybrané minerální izolace, její tepelněizolační parametry, podmínky stavby z hlediska prostoru a námi očekávaný efekt.

Jak na sádrokartonový podhled - ISOVER

Chceme lepší akustiku

V případě, že řešíme především akustiku, je důležité si uvědomit, že podhledem (ať už sádrokartonovým či jiným) můžeme účinně zlepšit především vzduchovou neprůzvučnost. To znamená, že utlumíme zvuky jako je mluvení osob, hlasitá TV, hra na hudební nástroje, štěkání psa,   ale příliš si nepomůžeme, pokud chceme řešit nějaké otřesy nebo dupání z bytu nad námi. Tuto tzv. kročejovou neprůzvučnost můžeme účinně zlepšit jen aplikací plovoucí podlahy v podlaží, kde zvuky vznikají. Pokud však řešíme již zmíněné zvuky hlasitého hovoru, tak se volí nejčastěji skladba podhledu v tomto složení směrem od shora:

Stávající stropní konstrukce

(například ŽB panel či dřevěný trámový strop)

Akustická izolace

(například Isover AKU či Isover Piano, nejčastěji v tl. 40-160 mm)

Sádrokartonový rošt

Sádrokarton

(např. modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ‘Air®)

Jak na sádrokartonový podhled - ISOVER

Jde nám spíše o větší teplo

V případě, že řešíme především snížení tepelných ztrát, jedná se vždy o případy, kdy o podlaží výše může být v zimním období velmi nízká teplota. Například se jedná o byt pod nevytápěnou půdou či prostor střešní konstrukce.  Kromě tepelných ztrát je potřeba zohlednit i vlhkostní režim. Toto řešení se pak neobejde bez aplikace parozábrany. Nejčastěji se volí skladba podhledu v tomto složení směrem od shora:

Stávající stropní či střešní konstrukce

(například dřevěné vazníky)

Tepelná izolace

(například Isover Unirol Profi či Isover Domo Plus, nejčastěji v tl. 250-300 mm)

Sádrokartonový rošt

Parozábrana či parobrzda

(např. Isover Vario® XtraSafe)

Sádrokarton

(např. modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ‘Air®)

Jak na sádrokartonový podhled - ISOVER

A jakých chyb se při realizaci sádrokartonových podhledů vyvarovat?

Použití parozábrany v SDK podhledu, pokud řešíme pouze akustiku a podlaží nad námi je vytápěno, není nutné. Není to velká chyba, ale stává se, že je parozábrana použita. Ta je ale v tomto případě zbytečná a neplní žádnou funkci.

Další chybou bývá nesprávná aplikace minerální izolace. Není podstatné, zda se izolace dává v jedné či více menších vrstvách, pokud se aplikuje správně. Pokud má izolace ale mezi sebou v místech napojení velké mezery, tak z akustického hlediska je účinnost minimální. Vznik mezer lze částečně eliminovat překrýváním izolace ve více vrstvách.  Vrstvy s mezerami mají svoji účinnost významně nižší.

Další typickou chybou bývá absence těsnění u obvodových SDK profilů. Tím dochází opět k snížení akustického efektu SDK podhledu jako celku, jelikož přes obvodové stěny hluk jakoby obchází SDK podhled. Dotyčného tak neslyšíme sice nad sebou, kde se v danou chvíli fyzicky nachází, ale jakoby u strany místnosti.