O systému

CLIMAVER® 360 dokazuje svou kvalitu v mnoha zemích po celém světě, s více než 180 miliony m2 dodaných výrobků nabízejících nejlepší kvalitu spolu s podstatnými úsporami nákladů v projektech administrativních a rezidenčních budov, obchodních center, letišť, hotelů, nemocnic, výškových budov, polyfunkčních domů.

 ● Systém garantuje snížení přepravní kapacity a skladovacích prostor.
 ● Nezatěžuje stávající konstrukci, usnadňuje práci při výrobě a instalaci vzduchovodů.
 ● Zjednodušuje proces stavební výroby v části TZB. Spojuje všechny části systému,
     přes který je vzduch nasáván, upravován, veden a vypouštěn.

 ● Zajišťuje tichý provoz potrubního rozvodu VZT.

 

Climaver - ikona - play
Video-manuál potrubí CLIMAVER®

Ukážeme nejen výrobu přímého kusu potrubí nebo jednotlivých tvarovek, ale také zajímavé vlastnosti vzduchovodu.

Zjistit více

ikona - Climaver - BIM
CLIMAVER® BIM knihovna

Umožňuje navrhovat 3D potrubí v softwaru Autodesk Revit, nově pro verze 2021 a 2022. Připravili jsme pro vás jednoduchý videonávod. 

Stáhnout aplikaci

Climaver - ikona - info
CLIMAVER® dynamické bloky

Usnadňují návrh potrubí v softwaru AutoCAD
pro 2D projektování VZT potrubí CLIMAVER®360. Připravili jsme pro vás knihovnu s návodem.

Stáhnout knihovnu

Základní vlastnosti VZT potrubí CLIMAVER® 360
(certifikováno dle EN 13403)

Tlakové ztráty

tlakove-ztraty-climaver

 

Tlakové ztráty třením a místními odpory jsou při porovnání standardního řešení (plechové potrubí) a potrubí CLIMAVER® 360 při rychlosti proudícího vzduchu do 6 m/s
(pro CLIMAVER® Neto 360) a do 8 m/s (pro CLIMAVER® Plus 360) s minimálními rozdíly. Uvažujeme o tlakové ztrátě 1 Pa/m.

Celková tlaková odolnost potrubí je 800 Pa o maximální rychlosti proudícího vzduchu 18 m/s.

Vzduchotěsnost

vzdchotěsnost - Climaver

 

Dělení potrubí do tříd vzduchotěsnosti dle normy ČSN EN 1507. Na základě zjištěných hodnot je značný rozdíl v množství unikajícího vzduchu netěsnostmi ve spojích potrubí.

Zde je porovnání standardního návrhu VZT potrubí, které je často klasifikováno ve třídě vzduchotěsnosti B až C (nižší těsnost = větší únik vzduchu), oproti řešení VZT potrubí CLIMAVER® 360 zařazeného do třídy D (vyšší těsnost = menší únik vzduchu).

Akustický útlum v potrubí

Akustický útlum v potrubí - Climaver

 

Příklad útlumu hluku [dB] v potrubí o délce 5 m a průřezu 400 × 200 mm. Porovnání jednotlivých druhů vzduchotechnického potrubí CLIMAVER® 360 s plechovým potrubím. Akustické mikroklima se významně podílí na celkové pohodě uvnitř budovy. Panely CLIMAVER® 360 zajišťují vysoký útlum akustické energie při zachování požadované kvality vnitřního prostředí.

 

CLIMAVER® Neto 360

Činitel zvukové pohltivosti - Climaver

Čím více se činitel zvukové pohltivosti blíží 1, tím je větší akustický útlum. Řada CLIMAVER® Neto 360 zaručuje vážený činitel zvukové pohltivosti 0,85.

 

Parametry upraveného vzduchu uvnitř potrubí

 ● Maximální teplota proudícího vzduchu: 90°C
 ● Maximální vnější teplota vzduchu: 60°C
 ● Relativní vlhkost proudícího vzduchu: 75 %

Porovnání systému CLIMAVER® 360 se standardním řešením

CLIMAVER® 360

Izolované kovové potrubí

CLIMAVER® 360 je čtyřhranné samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání
a klimatizace.

 

Systém byl navržen tak, aby poskytoval vynikající akustické vlastnosti, zajišťoval tepelně technické vlastnosti a vysoký stupeň vzduchotechnosti.

 

Panel je vyroben ze skelné vlny a oboustranně potažen speciální povrchovou úpravou. Díky tomuto ucelenému řešení izolačního panelu se šetří čas potřebný k výrobě potrubí a náklady na dodatečnou montáž tepelné/akustické izolace.

Dodatečně izolované vzduchotechnické potrubí
z pozinkovaného plechu je vyrobeno z těchto částí:

 

Vzduchotechnické potrubí a izolační materiál. Pozinkovaný plech je z vnější strany izolován minerální vlnou zajišťující tepelnou izolaci vzduchotechnického potrubí. Potrubí se zadává do výroby podle připravené výrobní dokumentace. Následně se předpřipravené dílce VZT potrubí převážejí na staveniště, kde jsou dle projektové dokumentace instalovány.

Izolace

Izolační panel ze skelné vlny s oboustrannou povrchovou úpravou (podle typu panelu)

Izolace

Minerální vlna s hliníkovou fólií.

Potrubí

Žádné (potrubí je vytvořeno z panelu)

Potrubí

Pozinkovaná ocel o tloušťce např. 0,6 nebo 0,8 mm.

Tloušťka

25 mm (40 mm)

Tloušťka

30 mm

Obložení

Hliníková fólie

Obložení

Hliník

Typ

Čtyřhranné
(nelze vyrobit jiný průřez potrubí, tvarovky mohou být vyrobeny pouze ze segmentového oblouku).

Typ

Čtyřhranné (kruhové)

Příklad z praxe

Pro standardní řešení kancelářské budovy by použití 1 000 m2 systému CLIMAVER® 360 místo izolovaného vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu ušetřilo:
36 let

Více než 36 let dojíždění do práce 20 km denně.

Což odpovídá 180 000 km projetých autem nebo 30 tunám emisí C02.

4 000 x

Elektrickou energii pro 4 000 lidí za jeden den.

Což odpovídá 215 000 MJ spotřeby elektrické energie ušetřené za 25 let.

3 t

Nainstalování více než 3 tun oceli, izolování a demontování na konci životního cyklu.

(1000 m2 systému CLIMAVER® 360 odpovídá 700 m vzduchotechnického potrubí o vnitřním průřezu 400 x 200 mm)

Co je hodnocení životního cyklu (LCA)?

Jedná se o soubor a vyhodnocení vstupů, výstupů a možných vlivů systému produktů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu. Scénář studie je od kolébky (těžba surovin) do hrobu (konec životnosti) včetně fáze používání po dobu 25 let v kancelářské budově.

LCA - Climaver

V rámci životního cyklu je CLIMAVER® 360 o 20 % šetrnější v dopadu na životní prostředí než klasické izolované vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu.