CLIMAVER - Výroba tvarovky - Kalhoty a napojení na přímé potrubí