Ukliďme Česko 2024: Častolovice se pustily do úklidu v jarním termínu celostátní akce

Ukliďme Česko 2024: Častolovice se pustily do úklidu v jarním termínu celostátní akce

 

Dne 5. dubna 2024 proběhla v městysi Častolovice v rámci celostátní akce Ukliďme Česko velká úklidová akce, do které se zapojili zaměstnanci závodu Isover, všichni žáci a učitelé místní základní školy, starosta se zaměstnanci úřadu a několik dalších obyvatel městyse. Společnými silami se jim podařilo sesbírat téměř dvě tuny odpadu, čímž významně přispěli k čistšímu a příjemnějšímu prostředí.

Akce začala v dopoledních hodinách, kdy se všichni účastníci sešli na místním náměstí, vybaveni pytli na odpadky, rukavicemi a dalšími potřebnými pomůckami. Po krátkém úvodním slovu se skupiny rozptýlily do různých částí městyse a okolí.

Zaměstnanci závodu Isover se zaměřili na úklid okolí průmyslové zóny a přilehlých komunikací, zatímco žáci a učitelé základní školy se věnovali především parkům, hřištím a dalším veřejným prostranstvím. Další dobrovolníci pak čistili centrum obce a okolí hlavních silnic.

Práce na úklidu probíhala systematicky a s velkým nasazením. Účastníci sbírali nejen drobný odpad, jako jsou plastové lahve, papíry a plechovky, ale také větší předměty. K velkému překvapení všech našli také několik dlouhých kabelů, které byly následně správně zlikvidovány.

Celkový výsledek akce předčil očekávání – téměř dvě tuny sesbíraného odpadu. Tento úspěch je důkazem toho, jak velký rozdíl může udělat spolupráce a společné úsilí. Ukliďme Česko je každoroční iniciativa, která má za cíl nejen zlepšit čistotu a vzhled našich obcí, ale také zvýšit povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí.

Akce v Častolovicích byla jednoznačně úspěšná a stala se inspirací pro další obce v regionu. Organizátoři již nyní plánují další ročník, s cílem zapojit ještě více dobrovolníků a dosáhnout ještě větších výsledků. Doufejme, že se tato pozitivní energie a nadšení přenese i do dalších komunit a že příští rok bude naše země opět o něco čistší.