Jaké jsou zásady použití parozábrany Isover Vario® KM Duplex UV?

Veškeré informace jsou obsaženy v našich prospektech (Zateplení šikmé střechy a Parobrzdy Vario), případně v rámci aplikačních videí k zateplení šikmé střechy či systému Isover Stepcross.