2 min

MCH DESIGNER

Program ISOVER Multi-Comfort House Designer 5.0 je lehce ovladatelný nástroj k předběžnému navrhování pasivních staveb. Program vychází z nástroje PHVP (Passivhaus Vorprojektierung) a PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) z Passivhaus institutu v Darmstadtu (Německo).

isover-mch-designer-notebook-cd.jpg

MCH Designer umožňuje rychle a přehledně výpočet nejdůležitějších energetických parametrů budovy se zohledněním klimatické oblasti v místě umístění stavby.

Program proto pomáhá při návrhu energeticky úsporného bydlení s ohledem na optimalizaci vedoucí k pasivnímu domu.

Účel výpočetního programu

Společnost ISOVER vyvinula výpočetní program s přívětivým uživatelským ovládáním. Nyní si každý s minimální znalostí pasivních domů může spočítat, zda je jeho objekt správně navržen a splňuje podmínky pro Multi-Komfortní dům.

 

Výpočty a výsledky

Program nejen ukáže výslednou tepelnou ztrátu navržené stavby, ale zároveň lze, v případě malé tloušťky tepelných izolací, drobnými úpravami během několika sekund stavbu upravit tak, aby pasivní byla.

 

Přínos

Hlavním přínosem programu je snadné a rychlé vyhodnocení parametrů domu a možnost provedení změn v zadání, které jsou automaticky započítány i do celkové tepelné ztráty objektu.

 

Návrh pasivního domu

Pasivní domy jsou obecně budovy, které ročně spotřebují maximálně 15 kWh∙m-2∙a-1 na vytápění.

Parametry potřebné pro dosažení pasivního domu:

Ø součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,15 W∙m-2∙K-1

Součinitel prostupu tepla oken Uw ≤ 0,8 W∙m-2∙K-1

Energetická propustnost skla okna g ≥ 0,5 (≥ 50%)

Minimalizace tepelných mostů

Vzduchotěsnost budovy n50 ≤ 0,6∙h-1

Řízená výměna vzduchu se zpětným získáváním tepla rekuperační jednotkou

Rekuperace tepla s účinností ≥ 75% (≤ 0,45 Wh∙m-3)

isover_pasivni_dum_1200x800

Zásady pasivních staveb

Celková tepelná ztráta

≤ 15 kWh∙m-2∙a-1

Tepelná ztráta konstrukcí

≤ 10 W∙m-2

Tepelné ztráty při chlazení

≤ 15 kWh∙m-2∙a-1

Celková spotřeba všech energií

≤ 120 kWh∙m-2∙a-1

Vzduchotěsnost budovy

≤ 0,6∙h-1

Používáte program MCH Designer? Jste spokojeni?

Řekněte nám svůj názor:

NAPSAT E-MAIL

 

Děkujeme.