Konference Šetrné budovy 2024 již 5. března

Konference Šetrné budovy 2024

 

Skupina Saint-Gobain je hrdým partnerem konference Šetrné budovy 2024, která proběhne již začátkem března, a jejímž patronem je Česká rada pro šetrné budovy.

Hlavním tématem bude dekarbonizace a její rozhodující úloha při plnění závazku Skupiny Saint-Gobain dosáhnout nulové uhlíkové stopy v Evropě do roku 2050.

5. 3. 2024

8:30 – 17:00

Stages Hotel Prague
a Tribute Portfolio Hotel
Českomoravská 19a
Praha 9

Přehled tematických bloků

 1. Development/Design: Role designu a projektování udržitelných projektů a praktické ukázky úspěšné realizace.

 2. Materiály/Cirkularita: Důraz na cirkulární principy a přírodní materiály pro zachování a šetření primárních zdrojů a snižování uhlíkové stopy.

 3. Technologie/Prostředí: Ukázka role technologií při snižování uhlíkové stopy a zajištění kvalitního vnitřního prostředí budov.

 4. Finance/ESG: Řešení dopadu faktorů ESG (Environmental, Social, Governance) na financování a reporting nemovitostí.

 5. Dekarbonizační Roadmapa: Představení dekarbonizační roadmapy České rady pro šetrné budovy, která nabídne detailní pohled do problematiky a doporučení pro dosažení nulových emisí do roku 2050.