Daruj srdce v Lipníku nad Bečvou

Předání šeku Nadaci Haimaom

 

Výrobní závod Isover v Lipníku nad Bečvou a jeho zaměstnanci darovali na dobrou věc 27 966 Kč. Vybrané finanční prostředky budou využity na nákup rehabilitačních pomůcek pro pacienty Nadace Haimaom, která podporuje transplantaci kostní dřeně. Ta pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení.

Poděkování Nadace Haimaom