Zateplení trámového stropu

S lehkými trámovými stropy se dnes setkáváme spíše u rekonstrukcí. Zateplení lze provést prakticky vždy. Nejčastější variantou je zateplení mezi trámy a nad ně (abychom eliminovali tepelné mosty vlivem trámů). Nesmíme ale zapomínat ani na parozábranu. Ta by měla být vždy co nejblíže interiéru (vytápěnému prostoru). Pokud ji nechceme aplikovat jako součást SDK podhledu, tak ji lze aplikovat shora mezi spodní část trámů. Parozábrany řady Isover Vario® navíc umožňují i aplikaci okolo trámů, to jest není nutné parozábranu napojovat na každý trám zvlášť, ale lze trámy omotat touto folií.

Panel Solr Search Content Block

No results found.