Zateplení trámového stropu

S lehkými trámovými stropy se dnes setkáváme spíše u rekonstrukcí. Zateplení lze provést prakticky vždy. Nejčastější variantou je zateplení mezi trámy a nad ně (abychom eliminovali tepelné mosty vlivem trámů). Nesmíme ale zapomínat ani na parozábranu. Ta by měla být vždy co nejblíže interiéru (vytápěnému prostoru). Pokud ji nechceme aplikovat jako součást SDK podhledu, tak ji lze aplikovat shora mezi spodní část trámů. Parozábrany řady ISOVER Vario navíc umožňují i aplikaci okolo trámů, to jest není nutné parozábranu napojovat na každý trám zvlášť, ale lze trámy obtočit touto folií.

Panel Solr Search Content Block

ISOVER Merino

Lambda λD = 0,039 (W·m-1·K-1)

Skelná izolace ISOVER Merino je určena jako akustická izolace příček a podhledů. Izolace se skládá z desek balených na sobě v balících v maximálním rozměru 600 x 600 x 1200 mm. Jeden balík váží max. 11 kg. Celková tloušťka v jednotlivých konstrukcích se volí dle požada

ISOVER Domo Plus

Lambda λD = 0,038 (W·m-1·K-1)

Skelná izolace ISOVER Domo Plus je určena pro zateplení šikmých střech (aplikace mezi a pod krokvemi), sádrokartonových podhledů či stropů nepochozích půd. Izolace je balena v pásu stočeného v roli o maximálním průměru 40 cm a délky 1200 mm.

ISOVER Unirol Plus

Lambda λD = 0,035 (W·m-1·K-1)

Skelná izolace v rolích ISOVER Unirol Plus je určena pro zateplení šikmých střech (aplikace mezi a pod krokvemi), sádrokartonových podhledů či stropů nepochozích půd. Izolace je balena v pásu stočeného v roli o maximálním průměru 40 cm a délky 1200 mm.

ISOVER Unirol Profi

Lambda λD = 0,033 (W·m-1·K-1)

Pokud hledáte nejlepší řešení zateplení šikmé střechy s minimální pracností, pak je ISOVER Unirol Profi ideální výrobek. Skelná izolace v rolích ISOVER Unirol Profi je materiál vhodný pro zateplení šikmých střech (aplikace mezi a pod krokvemi) ad.