Zateplení podhledu - nosný rošt

Lepené či kotvené řešení zateplení podhledů se používá převážně u stropů suterénních prostor (garáže, sklepy, atd.). Dle požadavku na finální vzhled lze zvolit jak lepenou tak nelepenou (jen kotvenou) variantu.

Panel Solr Search Content Block

ISOVER Akustic SSP2

Lambda λD = 0,034 (W·m-1·K-1)

Desky ISOVER SSP 2 jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace. Desky jsou jednostranně kašírovány černou netkanou skelnou textilií. Používají se zejména jako pohltivé vložky děrovaných obkladových prvků pro akustické stěny, stropy a podhledy ad.