Glass wool
Technical insulation

CLIMAVER® Plus

CLIMAVER® is a self-supporting air duct for the distribution of treated air for heating, ventilation and air conditioning. The CLIMAVER® Plus R and A2 Plus system has been designed to provide excellent thermal properties and a high level of airtightness. This makes the system energy efficient. The core of the panel is made of glass wool with a thickness of 25 mm. The outer and inner side of the panel is covered with aluminum foil reinforced with glass fibers. The system is designed to meet the reaction to fire class B-s1, d0 and A2-s1, d0. Thanks to the speed of installation of already pre-insulated pipes, you will save time and thus excess costs in the workplace.
Read more
Read less

CLIMAVER® is a self-supporting air duct for the distribution of treated air for heating, ventilation and air conditioning. The CLIMAVER® Plus R and A2 Plus system has been designed to provide excellent thermal properties and a high level of airtightness. This makes the system energy efficient. The core of the panel is made of glass wool with a thickness of 25 mm. The outer and inner side of the panel is covered with aluminum foil reinforced with glass fibers. The system is designed to meet the reaction to fire class B-s1, d0 and A2-s1, d0. Thanks to the speed of installation of already pre-insulated pipes, you will save time and thus excess costs in the workplace.

Key Facts

  • quick installation
  • extraordinary energy savings
  • noise reduction
  • non-flammability
  • contains up to 80% recycled glass

Technické informace

Panel se vyrábí ve dvou variantách:

  • CLIMAVER® Plus R - B-s1, d0
  • CLIMAVER® A2 Plus - A2-s1, d0

Rozměr panelů: 3000x1190 mm

Tloušťka: 25 mm

Složení panelu (vnější povrch/jádro/vnitřní povrch): hliníková fólie/skelná vlna/hliníková fólie

 

Technické vlastnosti systému CLIMAVER® A2 Plus:

Parametr

Jednotka

Hodnota

Norma

Součinitel tepelné vodivosti W/m·K (°C)

0,032 (10)

0,033 (20)

0,036 (40)

0,038 (60)

EN 12667

Reakce na oheň Euroclass A2-s1, d0

EN 13501-1

Ekvivalentní difuzní tloušťka m 100 EN 12086
Rozměrové změny % <1 EN 1604
Vzduchotěsnost Třída D

EN 1507

Max.pracovní přetlak/podltak Pa 800 UNE-EN 13403

 

Akustické vlastnosti systému CLIMAVER® A2 Plus:

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Tloušťka d (mm) Koeficient pohltivosti alpha p dle  EN ISO 354 / EN ISO 11654
25 0,20 0,20 0,20 0,60 0,50 0,40
Průměr potrubí (mm) Hlukový útlum v přímém kanálu ΔL (dB/m)
200x200 2,21 2,21 2,21 10,7 7,96 5,82
300x400 1,29 1,29 1,29 5,99 4,64 3,40
400x500 0,99 0,99 0,99 4,62 3,58 2,62
400x700 0,87 0,87 0,87 4,04 3,13 2,29
500x1000 0,66 0,66 0,66 3,08 2,39 1,79

Pro výkon zvuku ventilátoru s průtokem 20 000 m3/h.

 

Balení:

Tloušťka d (mm) Délka l (m) Šířka b (m) m2/balení m2/paleta  m2/kamion
25 3,0 1,19 24,99 299,88 2,399

 

 

Documents

Select all
Ceník CLIMAVER
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
CLIMAVER Ceník
DOP
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Prohlášení o vlastnostech CLIMAVER - Plus R
Katalogy a prospekty CLIMAVER
4 datasheets related with the product
4 datasheets related with the product
Brožura CLIMAVER
CLIMAVER - sortiment
CLIMAVER - vysvětlivky názvů produktů
CLIMAVER panely - rozdělení
Montážní příručka CLIMAVER
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Montážní příručka CLIMAVER
Technické listy CLIMAVER
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Technický list Plus R, CZ