ISOVER: Prodejní místa po celé České republice

Aktivity a členství

Česká rada pro šetrné budovy

Isover je členem České rady pro šetrné budovy (Czech Green Bulding Council).

Mise Rady - Czech Green Bulding Council
Rada integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl.
Rada podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány, provozovány a demolovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života.
Konkrétně tak činí skrze vzdělávání profesionálů a veřejnosti, skrze inspiraci zákonodárců a státní správy, skrze akcentování transparentnosti a podporou obchodních příležitostí pro firmy, které nabízí šetrná stavební řešení.
Vize - Šetrné budovy se stanou v České republice standardem.

Saint-Gobain v České republice