ISOVER: Prodejní místa po celé České republice

Aktivity a členství

Centrum pasivního domu

Členy sdružení jsou jako podporující členové architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků, a všichni ostatní odborníci se zájmem o pasivní domy. Podporující členové se podílejí na realizaci aktivit sdružení, zejména svými odbornými znalostmi a zkušenostmi, aktivně spolupracují s ostatními členy. Podporujícím členem sdružení se může stát každý, kdo splní podmínky členství.

CPD je nejvýznamnějších poradenskou organizací v oblasti osvěty a poskytování informací o pasivních domech a energeticky úsporném stavění v České republice.

ISOVER je členem sdružení Centrum pasivního domu.

Vizí CPD je, aby byl každý dům postaven nebo zrekonstruován v pasivním standardu.

 

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací EPS, propagovat výrobky a aplikace z EPS, podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS, podporovat používání výrobků z EPS, podílet se na ochraně spotřebitele. Členy sdružení jsou výrobci suroviny pro EPS, výrobci aplikací z EPS a další firmy a odborníci z oblasti EPS působící v ČR a SR. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení je také členem EUMEPS, evropského sdružení výrobců EPS.

Cech pro zateplování budov

Cech pro zateplování budov - Cech pro zateplování budov je sdružení podnikatelů - právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. Byl založen v roce 1993, jeho sídlem je Praha. V současné době cech sdružuje více než čtyři desítky odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce zateplovacích systémů, provádění a montáže těchto systémů, navrhování a posuzování či expertní činnost.

Jak to dělají jinde

Jak to dělají jinde - Hlavním cílem tohoto projektu je informovat zástupce stavebních bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek, bytových družsteva, správcovských organizací a organizací státní správy o aktuálních možnostech, trendech a zkušenostech z oblasti rekonstrukcí a revitalizací bytových domů.

EUMEPS

Evropské sdružení výrobců expandovaného polystyrenu.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Posláním svazu je hájit zájmy členů a odvětví, zlepšovat podmínky pro podnikání a ekonomické prostředí, rozšiřovat stavební trh, zlepšovat legislativu, zjednodušovat přípravu staveb a zejména poskytovat včasné informace o směrech dalšího vývoje v investování, aby na něj mohly členské firmy včas reagovat ve svých podnikatelských záměrech. 

Šance pro budovy

Šance pro budovy je společnou iniciativou Centra pasivního domu, České rady pro šetrné budovy a Asociace výrobců minerální izolace. Reprezentuje téměř 180 významných společností napříč hodnotovým řetězcem výstavby a renovace budov. Cílem iniciativy je přispět ke kvalitní implementaci směrnice o energetické náročnosti budov v České republice, a tím k dosažení mnohočetných přínosů, které s sebou energeticky úsporné budovy nesou.