Životní cyklus výrobků

Planeta Země
Životní prostředí a planetu Zemi máme pouze jednu. V tomto ohledu je na každém z nás chovat se zodpovědně a co nejméně zatěžovat životní prostředí. Proto vznikla metodika LCA (Life Cycle Assessment), neboli metoda posuzování životního cyklu produktu.

ISOVER odebírá veškerý stavební odpad při zpracování EPS.

Odpad se vrací do výrobního závodu, kde se použije pro výrobu a díky tomu se snižuje spotřeba primární suroviny.
Proto mají výrobky EPS enviromentální prohlášení EPD.

 

 

Co je to metodika LCA (Life Cycle Assessment)

LCA je vědecky založená metoda, která zahrnuje vstupy do výroby, transporty, distribuci, zabudování, používání a konec životního cyklu výrobků skrze matematické výpočty, které slouží pro stanovení enviromentálního dopadu. Celý proces je poté ověřen třetí stranou a je získáno enviromentální prohlášení výrobků (EPD). Takové výrobky pak jsou například bonifikovány v programu Nová zelená úsporám.

73% obyvatel v ČR aktivně třídí komunální odpad.

Recyklace kamenné vlny

Největší výzvou do následujících let je ukončení životního cyklu tak, aby tepelné izolanty nekončily na skládkách. Dnešní technologie již umí recyklovat materiály na konci svého životního cyklu, ale překážkou jsou často nízké ceny skládkování nebo odpor trhu akceptovat vyšší ceny za znovuvyužití.
Příkladem tohoto jevu je recyklace minerální kamenné vlny. Ve většině výrobních závodů se kamenná vlna recykluje pouze v rámci procesu vlastního areálu a překážkou pro zpětné odebírání ze staveb je absence optimálního ekonomicky-technologického řešení pro zpracování externí kamenné vlny.  
Právě hudbou budoucnosti je cirkulární ekonomika, což představuje především pro stavebnictví zacyklení životních etap výrobků a možnost opětovného využívání materiálů na konci své životní etapy s minimálním snížením kvality výrobku.

Každý Čech průměrně vytřídí 50 kg odpadu

Downcyklace

Ve stavebnictví je často využívána downcyklace, kde se například z demolice betonových konstrukcí vytváří drť určená do podkladních vrstev liniových staveb. S rostoucími požadavky na úspory energií při provozu budov se klade větší důraz na tloušťky tepelných izolantů. Jedním z nejpoužívanějších typů tepelných izolací je expandovaný polystyren, EPS. Téměř většina staveb nemá modulové rozměry desek EPS. Z toho vyplývá, že se desky musí řezat a tvarovat na stavbě k optimálnímu osazení. Vznikají polystyrenové odřezky jednotlivých desek, a ty skončí na skládkách.

74% vytříděného odpadu je dále předáno k recyklaci.

Náš přístup

ISOVER odebírá veškerý stavební odpad ze zpracování EPS. Čisté a nekontaminované zbytky bílého polystyrenu se přímo na staveništi ukládají do pytlů či vaků. Ty jsou následně a po předchozí dohodě sváženy zpět do výrobního závodu.  Odřezky, přířezy a další zbytky se rozdrtí a během výrobního procesu se přidávají do suroviny, čímž se sníží množství použité primární suroviny a současně i klesnou ekologické dopady výroby EPS.

Pro další informace nás prosím kontaktujte na:

recyklaceeps@saint-gobain.com

 

 

POMOZTE NÁM ŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ISOVER odebírá pro recyklaci čistý expandovaný polystyren: zbytky ze staveb, obalů od elektrospotřebičů, nábytku, přepravních boxů, ...